MainPlus, uw specialist in lekdetectie

Uw verzekerde meldt een lekkage in huis. Vervelend, want water kan veel schade veroorzaken aan de inboedel en/of de opstal. Zit de lekkage in het zicht, dan is een plan voor reparatie en duurzaam herstel van de schade meestal snel gemaakt. Maar de precieze oorzaak van een waterlekkage is vaak juist niet zichtbaar. Hoe bepaalt u dan wat er moet gebeuren? De oplossing: MainPlus Lekdetectie. Wij zijn dé specialist in het achterhalen van de oorzaak van lekkages.

Lekdetectie en schadeherstel in overzichtelijke stappen

De lekdetectie door MainPlus bestaat uit een aantal heldere stappen. Omdat we onze service voor een vast bedrag aanbieden, bepalen we zonder eigenbelang waar een lek zich bevindt en wat er nodig is om de lekkage en de ontstane schade duurzaam te herstellen. Kleine herstelwerkzaamheden pakt onze lekdetectiespecialist direct op. Zo gaan we te werk:

  • Uw verzekerde meldt telefonisch de lekkage bij het van MainPlus. Dat is 24/7 bereikbaar. De medewerker van MainPlus verzamelt zo veel mogelijk informatie en plant een afspraak in voor een lekdetectie.
  • Een vakspecialist van onze buitendienst voert de detectie uit en maakt direct het lekdetectierapport. Dat beschrijft de onderzoeksvraag, de uitgevoerde werkzaamheden en de conclusie inclusief aanbevelingen voor het herstel. Een collega controleert het rapport volgens het vier-ogenprincipe.
  • De vakspecialist voert eventueel noodreparaties uit en herstelt lichte schade.
  • Via MainFlow bieden we het lekdetectierapport en de factuur aan bij u als opdrachtgever. Als het nodig is, lichten we de resultaten telefonisch toe.
  • Eventueel herstelt een van de onze partners uit ons landelijk netwerk de schade op basis van het onderzoeksresultaat.

De voordelen van onze werkwijze

  • Met minimale schade aan muren en leidingen ontdekken we snel de exacte plek van de lekkage.
  • In veel gevallen lossen we de lekkage direct op en herstellen we de schade die door het lek is ontstaan. In alle andere gevallen regisseren we een spoedig duurzaam schadeherstel door vakspecialisten uit ons eigen netwerk.

We komen snel in actie bij spoedreparaties

Gaat het om een spoedgeval? Dan voert onze specialist binnen twee uur na de intake de lekdetectie uit. Ook buiten kantoortijden.

 

MainPlus Lekdetectie biedt drie servicelevels voor een vaste prijs

Bij alle waterschademeldingen door lekkage, waarbij de oorzaak niet direct zichtbaar is, voeren we een standaard lekdetectie uit. Zonder hak- en breekwerkzaamheden. Daarnaast voeren we complexe lekdetecties uit met behulp van speciale meetapparatuur en technieken. Vermoeden we tijdens de intake dat ondeugdelijk kit- en voegwerk de oorzaak is van een lekkage? Dan voeren we een eenvoudige visuele schouw uit. Uw verzekerde heeft keuze uit:

  • Lekdetectie Schouw: beoordeling en controle van kit- en voegwerk.
  • Lekdetectie Standaard: voor lekkages in badkamers, toiletruimtes en keukens.
  • Lekdetectie Bouwkundig: voor complexe lekkages in cv-installaties, warmtewisselaars, gevels en daken, of door bouwfysische oorzaken.

MainPlus heeft een eigen vakkundige buitendienst

De vakkundige specialisten in onze buitendienst voeren alle vormen van lekdetectie uit in heel Nederland. Op basis van de informatie uit het intakegesprek met de verzekerde voeren zij altijd een visuele controle en statische druktesten uit. Afhankelijk van de situatie maken ze daarnaast gebruik van onder meer video- en endoscopie, thermografische camera’s en rioolcamera’s, en ultrasone meetapparatuur. En met verschillende meettechnieken, zoals vochtmetingen, dieptemetingen, dauwpuntmetingen en leak trace, detecteren onze specialisten de lekkage.

MainPlus

    Laan van Vredenoord 15

2289 DA Rijswijk

   +31 88 011 70 70

   info@mainplus.com

 

mainplus logo wit

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Invalid Input
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Invalid Input