Nieuwenhuis is een herstelpartner van MainPlus Schadeherstel in IJsselmuiden, Overijssel. We spreken met directeur en eigenaar Ramon Nieuwenhuis over onze ‘verse’ samenwerking, over het schadeherstel in Nederland en over het label Groengedaan! van de Stichting Duurzaam waar Ramon een zetel heeft in de bouwcommissie. 

Wat leuk om hier te zijn! De inkt onder het contract tussen Nieuwenhuis en MainPlus Schadeherstel is nog niet droog, zo recent is onze samenwerking. Hoe bevalt het om één van de herstelpartners in ons landelijk dekkend netwerk te zijn?

Goed! We zijn erg blij met de samenwerking met MainPlus Schadeherstel. We hebben de eerste opdrachten in uitvoering en er zit een diversiteit aan meldingen tussen: brandschade, lekkende leiding en waterschade na regenval. Het is van alles wat en we zijn druk in de weer om het schadeherstel te organiseren voor jullie opdrachten.

In dit gesprek willen we graag ingaan op het label Groengedaan! van Stichting Duurzaam. Om bij het begin te beginnen: hoe zijn jullie bij Groengedaan! terecht gekomen?

Voor een andere opdrachtgever dienden we het label te gaan dragen, waarna het contact tussen de stichting en Nieuwenhuis is ontstaan. Groengedaan! is, ook internationaal, erg groot in de automotive-branche. In die branche kent het label ook haar oorsprong. Voor het schadeherstel wordt Groengedaan! gevoerd op de gebieden inboedel en opstal. Er zijn nog veel plannen om Groengedaan! voor schadeherstel inhoudelijk meer handen en voeten te geven: in feite zijn we in deze branche nog maar net begonnen. De oprichter van de stichting heeft mij gevraagd om zitting te nemen in de bouwcommissie om zo een inhoudelijke bijdrage te leveren aan deze groei.

Welke toegevoegde waarde biedt Groengedaan! en waarom is het belangrijk?

Op de eerste plaats omdat, met name in Nederland, nog een hele markt open ligt in het schadeherstel in natura. Het schadeherstel in natura in Nederland is nog maar zo’n 20% van het totaal, in ons omringende landen is dit zo’n 60%. Dit percentage kan en moet omhoog in ons land. Er kan zoveel meer hersteld worden dan over het algemeen wordt gedacht, ook in betere kwaliteit. Als dat besef doordringt zal er op den duur meer en meer hersteld worden en steeds minder vervangen. Het is belangrijk dat we niet klakkeloos alles op de afvalbelt gooien. Autoherstellers met het label doen dit ook: eerst beoordelen of uitdeuken mogelijk is, niet direct overgaan tot het in kleur spuiten en plaatsen van een nieuw onderdeel. Vervangen is in veel gevallen gewoon niet nodig.

GroenGedaan

Daarnaast biedt het label handvatten en inzichten om je bedrijfsvoering op een kritische wijze te beoordelen vanuit het blikveld van duurzaamheid. Duurzaamheid gaat onder andere om milieuaspecten. Zo dien je, om toegevoegd te worden aan het label Groengedaan!, je afvalstromen goed in kaart te hebben gebracht. Op die manier kwam ik erachter hoe onlogisch het eigenlijk is dat als we een container voor grof afval bestellen bij onze lokale afvalverwerker, je hierin afval van welk type ook ongesorteerd mag aanbieden. Groengedaan! schrijft voor dat je chemisch afval scheidt, waaronder bijvoorbeeld verf valt. Zo’n container staat op ons eigen terrein en kost slechts 300 euro per jaar. Wat is nou de moeite om de verfblikken mee terug te nemen en hier op eigen terrein in de container te doen? Je helpt er het milieu weer een beetje meer mee. Hiermee zie je dat de bewustwording belangrijk is en bij jezelf begint. Het label helpt hier bij.

Op de laatste plaats, niet onbelangrijk, is dat bij opdrachtgevers het maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid steeds belangrijker wordt bij het uitvoeren van de bedrijfsprocessen. Deze voorwaarden zetten zij verder door in de keten en dus vragen zij dat ook aan ons. Dit gaat overigens om veel meer dan de milieuaspecten, zo gaat het ook om veiligheidsaspecten. Het is belangrijk dat er veilig wordt gewerkt, voor de personen die het aangaan maar ook in het maatschappelijk belang. Dit strekt zich uit van het gebruik van steigers als dit nodig is tot en met het dragen van gehoorbeschermers. Er wordt nog steeds veel risico gelopen bij de uitvoering van werkzaamheden, en er gaat helaas ook veel fout, en deze maatschappelijke kosten worden gedragen door iedereen. Ook hiervoor geldt dat bewustwording, toezicht en handhaving van groot belang is. Dit start bij het blijven herhalen van de richtlijnen van veilig werken op de werkvloer.

Is dat belangrijk, het pushen van het label door de branche?

Ja dat is heel belangrijk. Veel particulieren die vanuit zichzelf opdracht verstrekken hechten aan duurzaamheid nog geen waarde of hebben het besef niet. Zij kijken vooral naar de prijs. Er zijn genoeg werklui te vinden die het – helaas – niet zo nauw nemen met de richtlijnen. Zo is het bijvoorbeeld al langere tijd niet meer toegestaan om synthetische verf binnenshuis te gebruiken. Met synthetische verf op terpetinebasis is de klus in één keer geklaard in plaats van twee arbeidsgangen bij verf op een watergedragen basis. De prijs – en bijvoorbeeld als de bewoners toch even niet in de woning zijn door vakantie – is dan doorslaggevend. Het mag niet, maar het gebeurt wel in onze branche. Richtlijnen, duurzaamheid en gezondheid van mensen worden dan compleet gegeneerd. Uiteindelijk heeft dit natuurlijk wel een prijs. Voor ons voelt het als oneerlijke concurrentie. Misschien duurt het nog jaren maar we moeten hier doorheen. Mensen veranderen langzaam. Het is daarom belangrijk dat de branche er aandacht voor heeft en Groengedaan! geeft hier concreet handen en voeten aan.

Hoe staat het met de bereidbaarheid om te betalen voor duurzaamheid?

Als je kijkt naar veilig werken is dat zeker wel het geval. Een verzekeraar zit er niet op te wachten dat het misgaat als er met een ladder even snel twee dakpannen worden recht gelegd. Het label van de verzekeraar hangt er ook aan. Het is daarom belangrijk om de criteria uit te schrijven hoe je hier mee omgaat. Het is natuurlijk de combinatie met de andere bekende certificaten zoals VCA en ISO die op andere wijzes aan kwaliteitsborging en duurzaamheid doen.

Het begrip voor duurzaamheid en veilig werken kan nog verder groeien, waarmee er ook meer verantwoording en dus begrip komt voor een eventueel prijsverschil. Soms zit het ook in relatief voor de hand liggende richtlijnen: herstel eerst de oorzaak voordat je aan de gevolgschade begint. Of: zorg voor een transparante administratie die tot in detail vertelt welk materiaal je hebt verbruikt. Hierin zit echt wel een verschil tussen bouw en schadeherstel. Als ik het schadeherstelbedrijf stuur, krijg ik aan het einde van de dag een materiaalstaat terug. Bij het bouwbedrijf is dat zeker niet de standaard. Dit is een mindset die zorgt voor inzicht in gebruikte materialen en het duurzaam en spaarzaam gebruik daarvan. Die mindset kan de prijs zelfs drukken. Nadenken over lokaal werken en je mensen zo te plannen dat de verkeersimpact zo klein mogelijk is, is hier een ander voorbeeld van.

Nieuwenhuis

Ramon Nieuwenhuis

Merk ik er dan wat van als particulier of als verzekerde, dat er met het label Groengedaan! wordt gewerkt?

Ja en nee. Zo ziet de verzekerde niet dat we hier bij Nieuwenhuis gestopt zijn met plastic koffiebekertjes. En dat we onze afvalstromen monitoren en dat onze administratie transparant en helder is. Soms ook wel, in het kader van het veilig werken gaan we met windkracht 8 niet het dak op, ook al is er een andere verwachting bij de verzekerde. Maar vaak ook is het heel erg merkbaar: bijvoorbeeld de maatregelen die worden genomen in het kader van stofbeheersing bij werkzaamheden in een badkamer, hier zie je dat het de overlast van de werkzaamheden sterk vermindert. Dit kent voordelen voor mijn eigen medewerkers, maar ook voor degenen die in huis verblijven. Het feit dat je Groengedaan! kunt nagaan en kunt laten toetsen maakt het wel degelijk interessant, ook voor particulieren.

Wat moet ik doen als hersteller om het label Groengedaan! te verkrijgen?

Het aansluiten begint met een nulmeting via een self-assessment. Na een audit van dit self-assessment door de auditorganisatie van de stichting volgt een verbeterplan. Na drie maanden wordt een audit op locatie uitgevoerd. Deze audit controleert de nulmeting en beoordeelt of het verbeterplan reeds in gang is gezet. Als deze start eenmaal met succes is afgerond, wordt jaarlijks op locatie geauditeerd op diverse aspecten in het kader van duurzaamheid. Op die manier wordt er bewustwording gecreëerd in de uitvoering van herstelwerkzaamheden, bijvoorbeeld op het gebied van afvalstromen. Momenteel ben ik vanuit de bouwcommissie bezig om de richtlijnen en criteria nader vorm te geven en uit te breiden, specifiek voor onze branche. Dit heeft als doel om een label te creëren dat een standaard is over hoe je bepaald type werk uitvoert en wat daar bij komt kijken. De criteria die specifiek gelden voor herstelwerkzaamheden en hoe je oog dient te hebben voor mens en milieu worden dus op papier gezet.

Waarin zitten volgens jou de uitdagingen de komende jaren?

Verzekerden zijn soms best veeleisend en leggen soms een claimbeslag op het type herstel. Economisch maak je soms al snel de beoordeling om te vervangen in plaats van te herstellen. De bewustwording zit er nog onvoldoende in, met name bewustwording over de gevolgen voor het milieu. Het doel van het label Groengedaan! is om te werken aan deze bewustwording vanuit de keten zelf.

Ten tweede is het best lastig om in de huidige markt de juiste vakmensen te vinden, mede omdat je wilt dat zij werken volgens de richtlijnen en labels die je zelf voert. Ook ik ben deels afhankelijk van mijn achterban aan onderaannemers om bepaald werk uitgevoerd te krijgen. Tegenover dit netwerk heb ik een zorgplicht, want je wilt dat je onderaannemers voor je klaarstaan als je ze nodig hebt. Het is dus zaak om de kennis, kunde en werkwijzes nog verder in de keten te verweven. Hier ligt nog een weg te gaan, waar Groengedaan! natuurlijk bij helpt.

Over kennis en kunde gesproken, je ziet dat er in de branche veel gewonnen kan worden op het terrein van kennisdeling over schadeherstel. Men denkt na een waterschade dat een hele vloer vervangen moeten worden, terwijl er vaak gereconditioneerd kan worden, om maar iets te noemen. Als ik het werk vergelijk met tien jaar geleden zijn er wel verschuivingen gaande. Toen ging er voor elke schade een expert langs en hadden wij geen backoffice. Nu zijn er ook hier op ons kantoor meerdere mensen op de backoffice bezig zijn met allerlei administratieve handelingen in de vorm van verantwoordingen in diverse systemen. Bouwkundige kennis leert men vanuit de praktijk op locatie, maar door de opkomst van ICT wordt veel op een kantoor vanachter een scherm beoordeeld en besloten, en komt er wel een druk op deze bouwkundige kennis. De automatiseringsslag heeft efficiëntie gebracht maar het ‘buiten’ werken, ervaringen opdoen en die met elkaar delen binnen de branche blijft belangrijk.

Welke wapenfeiten kunnen we van het label Groengedaan! op korte termijn verwachten?

Binnenkort komt de bouwcommissie weer bij elkaar om de criteria uit te werken en te delen met haar netwerk. Het streven is om alle criteria voor het einde van dit jaar rond te hebben. Het resultaat gaat vervolgens worden verspreid onder de labelhouders, met als doel een inhoudelijke verdiepingsslag te maken. Dragers van het label Groengedaan! kunnen zo als gerenommeerd schadehersteller nog beter werken aan bedrijfsvoering met oog voor mens en milieu, en zich hiermee onderscheiden van ‘gewone’ bouwbedrijven. En natuurlijk werken we ook aan groei van het label, zodat het zich verder verankert in de schadeherstelbranche.           

MainPlus Schadeherstel kent als één van de voorwaardes van samenwerking met al haar herstelpartners de aanwezigheid van het label Groengedaan! van Stichting Duurzaam.

Meer informatie over Groengedaan! is te vinden op www.stichtingduurzaam.nl.

MainPlus

    Laan van Vredenoord 15

2289 DA Rijswijk

   +31 88 011 70 70

   info@mainplus.com

 

mainplus logo wit

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Invalid Input
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Invalid Input