In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over het grote verbetertraject waar we bij MainPlus Schadeherstel mee bezig zijn. Dit verbetertraject heeft ten doel om het dagelijkse proces van naturaherstel nog efficiënter en beter uit te voeren. We hebben het project ingedeeld in vier pijlers:

  • ICT
  • Interne organisatie
  • Herstelpartners
  • Opdrachtgevers

Per pijler is de verbeterruimte bepaald en wordt deze binnen de projectorganisatie opgepakt. In de vorige nieuwsbrief hebben we stilgestaan bij de verbetersessies met de opdrachtgever, in deze nieuwbrief lichten we de pijler interne organisatie graag toe.

De medewerkers van MainPlus Schadeherstel, zowel binnen aan het bureau als buiten op locatie, zijn de hele dag bezig om de schades bij de verzekerden in samenwerking met onze herstelpartners en opdrachtgevers zo goed mogelijk op te lossen. Dat betekent dat zij allemaal zelfstandig een schade kunnen ontvangen, een intake kunnen uitvoeren en een schade in de aan hen toegewezen categorieën zelfstandig kunnen regisseren en uiteindelijk afronden. Vooral het woord schadecategorie is in deze cruciaal.

Bij MainPlus Schadeherstel hebben we vastgesteld dat de binnenkomende schades in zes categorieën ingedeeld kunnen worden. Deze categorieën kennen allen hun eigen kenmerken en hun eigen schadedynamiek en vragen daarom een specifieke soort schadebehandeling c.q. – regie. Daarom hebben wij onze binnendienst ook in drie subteams ingedeeld; de Front Office, de Mid Office en de Back Office.

De Front Office ontvangt alle schademeldingen en deelt aan de juiste categorie toe. Categorie 1 is relatief kortlopend en eenvoudig, categorie 6 is/wordt een langlopend, groot en complex schadedossier. De Front Office houdt vervolgens de schades in categorie 1 en 2 ter behandeling en zorgt voor een vlekkeloze afwikkeling. De Mid Office behandelt categorie 3 en 4, de Back Office, waar de zwaarste bouwkundig opgeleide medewerkers zitten, behandelt categorie 5 en 6. Zo krijgen alle medewerkers een dossieraanbod wat het beste past bij hun kwaliteiten, waardoor we nog efficiënter en doelmatiger aan de slag kunnen.

Deze stap naar nieuwe indelingen en clusteringen van schades hebben we inmiddels afgerond en we zien na een paar weken al welk positief effect de nieuwe werkwijze heeft op de kwaliteit en doorlooptijd van de schades. De kwaliteit van de dossiers is nog verder verbeterd, terwijl de behandeltijd vanuit MainPlus Schadeherstel met 10% is gedaald.

Als volgende stap gaan we onze mensen nog verder en beter opleiden waardoor de kwalititeit van behandeling nog verder omhoog gaat. Vanuit de MainPlus Academy is daarom een opleidingsprogramma ontwikkeld, waar workshops over specifieke onderwerpen onderdeel vanuit maken. Het meest recente voorbeeld hiervan is de workshop lekdetectie, die werd begeleid door een van onze eigen collega’s; Chris Verweij, Coördinator Schadeherstel. Chris heeft ontzettend veel kennis en ervaring op het gebied van lekdetectie en is dan ook een waardevolle leermeester in ons opleidingsprogramma. Inmiddels heeft de eerste groep medewerkers met veel enthousiasme deelgenomen aan de workshop, de ervaringen waren dan ook positief.

Komend jaar staan meerdere trainingen- en opleidingen op het programma van de MainPlus Academy, die zowel door onze eigen mensen als externen zullen worden gegeven. We zullen u in de loop van dit jaar hier verder over informeren.

procesverbetering deel 2

 

MainPlus

    Laan van Vredenoord 15

2289 DA Rijswijk

   +31 88 011 70 70

   info@mainplus.com

 

mainplus logo wit

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Invalid Input
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Invalid Input