In onze dagelijkse praktijk lossen wij veel opstal- en inboedelschades van verzekerden van onze diverse opdrachtgevers op. Dit geldt voor allerlei typen schades, van een schroeigaatje in de bank tot schades waarbij een gehele woning is getroffen. Dit doen wij samen met ons landelijk netwerk van herstelpartners. Zij zijn onze oren, ogen en ons gereedschap op locatie. Zonder herstelpartners geen herstel. Daarom hebben wij in ons verbeterplan niet alleen naar onszelf, onze opdrachtgever en de ICT gekeken, maar ook naar onze herstelpartners. De doelstelling hierbij in het verbeterplan is om de samenwerking tussen ons en onze herstelpartners nóg efficiënter te maken, zodat de verzekerde met schade nog sneller en beter ontzorgd wordt én we onze opdrachtgevers nog beter kunnen helpen in het beheersen van de schadelast.

We hebben belangrijke uitgangspunten voor de pijler Herstelpartners vastgelegd. Bijvoorbeeld dat reactietermijnen zo kort mogelijk moeten zijn, dat we de doorlooptijd van een herstel samen met onze partners nog verder verkorten en dat we nog slimmer en efficiënter het herstel uitvoeren, waardoor de gemiddelde kosten per herstelopdracht omlaaggaan.

Vanuit onze interne organisatie is Roel Haitjema aan de slag gegaan om voor alle herstelpartners een nulmeting te maken. Hoe presteren ze op dit moment op de afgesproken KPI’s en waar zit mogelijke verbeterruimte per herstelpartner. Met meer dan 60 herstelpartners is dit natuurlijk een flinke klus die goed moet worden georganiseerd. Alle partners hebben of krijgen een uitgebreid rapport waarin de geleverde herstelwerkzaamheden objectief worden gemeten en gewaardeerd. Op basis van deze waardering kunnen we gezamenlijk met onze herstelpartners bepalen waar we de processen verder kunnen aanscherpen zodat aan de verbeterdoelstellingen wordt voldaan. Dit doen we uiteraard in goed overleg, want alleen wanneer we er gezamenlijk aan werken kunnen we de beoogde resultaten bereiken.

En dat moeten resultaten zijn waar uiteindelijk onze opdrachtgevers en vooral de verzekerden van onze opdrachtgevers baat bij hebben!

 

 

MainPlus

    Laan van Vredenoord 15

2289 DA Rijswijk

   +31 88 011 70 70

   info@mainplus.com

 

mainplus logo wit

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Invalid Input
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Invalid Input