Procesverbeteringen Pijler 4 – ICT

In de dagelijkse praktijk neemt ICT een steeds grotere plek in en dat geldt zeker ook voor de keten van naturaherstel. In ons verbeterplan mag naast Interne organisatie, Herstelpartners en Opdrachtgevers de pijler ICT dan ook niet ontbreken.

MainFlow

Uiteraard maken wij binnen Mainplus, net als ander bedrijven, gebruik van de standaard programma’s als Outlook en Word, maar waar wij ons écht in onderscheiden op het gebied van ICT is MainFlow: onze eigen ontwikkelde slimme software waar MainPlus, ons netwerk aan ketenpartners en onze opdrachtgevers samenwerken om schades efficiënt, transparant en met heldere communicatie op te lossen voor verzekerden. Van het in gang zetten van de reparatie tot en met de facturatie: het gehele servicemodel van MainPlus Schadeherstel wordt in MainFlow ondersteund.

MainFlow is daarmee hét smeermiddel in de gehele keten van uitvoering van herstel. Doordat we aan de voorkant koppelen met onze opdrachtgevers, aan de achterkant met onze herstelpartners en wijzelf in het midden zitten als een spin in het web, verbinden we alle partijen die betrokken zijn bij een schadeherstel.


Verbeterruimte

Daarom is het essentieel om onszelf iedere keer weer af te blijven vragen waar verbeterruimte zit in ons systeem en in de ondersteuning die MainFlow ons biedt. Waar zitten nog dubbelslagen in de administratie bij ons of onze partners? Wat kan er automatisch door MainFlow uitgevoerd worden, zodat er geen menselijk handelen noodzakelijk is? En hoe kunnen we MainFlow nog eenvoudiger maken voor de gebruiker?

Met deze vragen zijn onze ICT-collega’s iedere dag bezig, zodat zij het proces nog efficiënter kunnen maken. Elke drie weken is er een sprint waarin grote en kleinere verbeteringen worden doorgevoerd. Hierdoor kunnen we nog sneller en efficiënter de schades voor alle verzekerden van onze opdrachtgevers samen met onze herstelpartners herstellen.


Verbeteringen

Zo zijn in de laatste sprint een aantal nieuwe mailsjablonen toegevoegd, zodat onze Schadebehandelaren en Coördinatoren Schadeherstel nog makkelijker en sneller de verzekerden en onze opdrachtgevers kunnen informeren. Kleine verbeteringen waardoor er weer minuten per dossier bespaard kunnen worden aan arbeid: een win-win voor iedereen.

 

MainPlus Schadeherstel Mainflow

MainPlus

    Laan van Vredenoord 15

2289 DA Rijswijk

   +31 88 011 70 70

   info@mainplus.com

 

mainplus logo wit

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Invalid Input
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Invalid Input