Slider

Per 1 april 2019 zijn Unigarant en MainPlus Schadeherstel een nieuwe samenwerking aangegaan op het gebied van schadeherstel in natura. Na een aanvankelijke pilotperiode waarin de samenwerking succesvol is getest, is de overeenkomst voor een langere termijn met elkaar getekend.


Zowel Unigarant als MainPlus Schadeherstel zijn ontzettend tevreden met de samenwerking en kijken ernaar uit om in de toekomst nog beter met elkaar de verzekerden van Unigarant en ANWB te gaan helpen wanneer het nodig is.


Haralt Lucas (Unigarant): De kwaliteit van dienstverlening en de transparantie in de uitvoering van MainPlus Schadeherstel past perfect bij de doelstellingen zoals wij die als Unigarant hebben neergezet. Wij willen dat onze verzekerden snel en vakkundig worden geholpen en MainPlus Schadeherstel heeft dat goed voor elkaar. Daarbij bevalt het ons erg goed dat we te allen tijde zicht hebben op de status en de kosten van het herstel.


Gerard van Engelenburg (MainPlus Schadeherstel): Unigarant past perfect bij MainPlus Schadeherstel als opdrachtgever. Unigarant is een zeer innovatieve verzekeraar die vooroploopt in het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten. Dit past heel goed bij het DNA van MainPlus Schadeherstel. We kijken er dan ook naar uit om de samenwerking nog verder te intensiveren.

Unigarant

Bovenste rij: Jack Bosman (Unigarant), Gerard van Engelenburg (MainPlus Schadeherstel)
Onderste rij: Joost Versteeg (MainPlus Schadeherstel), Haralt Lucas (Unigarant)

Unigarant heeft in samenwerking met moederorganisatie ANWB een nieuw innovatief woonproduct ontwikkeld de ANWB “veilig van huis” woonverzekering. Met dit product sluit je niet alleen een opstal- en inboedelpolis maar kun je je woning ook nog eens uitrusten met het nieuwste smart beveiligingspakket. Wanneer één van de apparaten een melding geeft, dan komt de schadeafdeling van Unigarant in samenwerking met MainPlus Schadeherstel direct in actie. Hierdoor wordt de verzekerde nog sneller geholpen en kan schade aan het woonhuis zoveel mogelijk worden beperkt.

 

mainplus efficienter en effectiever onderhoud

Snelle en klantvriendelijke uitvoering

De sleutel om én kosten te besparen én de klanttevredenheid te verhogen

Meer weten? >

mainplus huurderstevredenheid staat voorop

Tevredenheid staat voorop

Snel en effectief contact tijdens de intake – via de site van de vastgoedeigenaar én ons Klant Contact Center

Meer weten? >

mainplus efficienter administratief proces

De administratie gestroomlijnd

Slank het administratieve proces af en reduceer de facturenstroom met meer dan 98%

Meer weten? >

mainplus onderhoudsketen ondersteunend ict platform

Slimme software ondersteunt de keten

Ons unieke ICT-platform MainFlow biedt integrale ondersteuning in de hele keten

Meer weten? >

mainplus kwaliteit in de uitvoering

Kwaliteit
in de uitvoering

De heldere omschrijving, betrouwbare vakman en goede controle zorgen voor 90% ‘first time fixed’-reparaties

Meer weten? >

mainplus resultaatgedreven in plaats van omzetgedreven

Resultaatgedreven in plaats van omzetgedreven

Uitvoeringskosten losgekoppeld van het verdienmodel: alleen het resultaat telt

Meer weten? >

mainplus vastgoedeigenaar is in control

In control over het complete proces

Krijg grip op alle processen – ook het deel dat zich buiten uw bedrijfsvoering afspeelt

Meer weten? >

mainplus directe input voor vastgoedsturing

Directe input voor vastgoedsturing

Alle losse meldingen samen bevatten waardevolle informatie voor uw vastgoedbeleid

Meer weten? >

Actueel

MainPlus en Unigarant zijn een samenwerking aangegaan

Per 1 april 2019 zijn Unigarant en MainPlus Schadeherstel een nieuwe samenwerking aangegaan op het gebied van schadeherstel in natura. Na een aanvanke...

Vesteda verlengt contracten met MainPlus

MainPlus is verheugd te melden dat zij met haar dienstverlening Vesteda ook de komende tijd kan blijven ontzorgen.