MainPlus is aantoonbaar in control

Slider

Governance MainPlus

Om aantoonbaar in control te zijn, hanteert MainPlus een integriteitscode tussen MainPlus, Opdrachtgever & Onderhoudspartner.

 • Onbesproken gedrage: iedere medewerker van MainPlus beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP).
 • Gescheiden belangen: medewerkers van MainPlus gaan geen privé-verplichtingen aan met onderhoudsbedrijven waar MainPlus een zakelijke relatie mee heeft. Eens per jaar ten tijde van het opmaken van de jaarrekening vraagt MainPlus een verklaring op bij de accountant van de onderhoudspartners.
 • Transparantie opdrachtgevers: MainPlus doet op een transparante wijze zaken met zijn opdrachtgevers. Eens per jaar vraagt de accountant van MainPlus ten tijde van het opmaken van de jaarrekening een verklaring dat er – behalve de financiële afspraken die onderdeel uitmaken van de overeenkomst – geen betalingsverkeer heeft plaatsgevonden tussen het onderhoudsbedrijf en MainPlus en/of gelieerde vennootschappen.
 • Transparantie aandeelhouders: de aandeelhouders van MainPlus willen transparant zijn op het betalingsverkeer in de keten. Eens per jaar vraagt de accountant van de holdings van beide aandeelhouders ten tijde van het opmaken van de jaarrekening een verklaring dat er – behoudens de overeengekomen managementvergoeding – geen betalingsverkeer heeft plaatsgevonden tussen de onderhoudsbedrijven en/of leveranciers van MainPlus en/of gelieerde vennootschappen.
 • Betrouwbare partner: ieder kwartaal geeft MainPlus een verklaring WKA.
 • Transparante selectie onderhoudspartners: MainPlus voert het selectieproces van onderhoudspartners – dat op verzoek van de vastgoedeigenaar gebeurt – transparant uit.
  • Het selectietraject van een onderhoudsbedrijf op verzoek van een opdrachtgever gebeurt aan de hand van een objectieve RFI- en RFP-procedure.
  • Er is per definitie een vertegenwoordiger van de opdrachtgever aanwezig tijdens het proces van opstellen van de criteria, de wegingsfactoren en bij het analyseren van de resultaten, inclusief het toekennen van de scores.
  • De opdrachtgever bepaalt met welk onderhoudsbedrijf MainPlus de uitvoering van het dagelijks onderhoud vormgeeft.
  • Opdrachtgevers van MainPlus krijgen de gelegenheid om het vastgestelde prijs/materialenboek objectief en extern te laten onderzoeken.