MainPlus staat voor transparantie en integriteit

Slider

Kernwaarden MainPlus

Onze onafhankelijke manier van denken en handelen is verankerd in de kernwaarden van MainPlus. Transparantie en integriteit staan bij ons centraal.

  • Betrokken: wij benaderen klanten en andere belanghebbenden op open wijze en gaan integer met hen om. Onze houding wordt gekenmerkt door een gevoel van verantwoordelijkheid en met de uitdrukkelijke wil zaken tot een goed einde te brengen, gevoed door respect en betrouwbaarheid.
  • Prestatiegericht: wij signaleren kansen, ontwikkelingen, problemen of dringende vragen die om actie vragen. Deze momenten grijpen we aan om direct in actie te komen. We nemen op basis van eigen afwegingen het initiatief en gaan door tot het resultaat bereikt is: we geven niet op.
  • Ondernemend: wij zijn geïnspireerd vanuit een hoog ambitieniveau en gaan op eigen kracht op zoek naar mogelijkheden om onszelf, de organisatie en haar dienstverlening te verbeteren. Wij signaleren kansen en mogelijkheden, zijn actief in het creëren van kansen en mogelijkheden en nemen verantwoorde risico’s. Deze ondernemende houding maakt ons vernieuwend en zorgt dat we de oplossing buiten de bestaande kaders vinden.
  • Samenwerking: wij werken samen aan een gezamenlijk resultaat. We smeden allianties, brengen partijen bij elkaar en maken het eigenbelang ondergeschikt aan het gezamenlijk belang. Om dat te bereiken zijn we uitnodigend, zoeken we partners en willen we de verbinding met de andere partij maken. Wij zijn ons bewust van het eigen handelen en het effect hiervan op de andere partij (intern en extern) en de organisatie.

Hoe geeft MainPlus invulling aan de kernwaarden?

In het contact met onze klanten, stakeholders, leveranciers en potentiële collega’s zijn wij erop gericht om duidelijke afspraken te maken en daarmee voor onze opdrachtgevers het beste te bereiken. Wij vinden dat we hetzelfde van onze omgeving mogen verwachten – van iedereen die met ons samenwerkt. Alleen dan kunnen wij garanderen dat we ook doen wat we zeggen. En kunnen wij zeker zijn van een veilige, prettige werkomgeving.