Slider

MP academy

In een eerder blog kondigde Directeur Joost Versteeg al de introductie van MainPlus Academy aan per 1 maart.

Binnen onze Academy staat de ontwikkeling en het continu leren van en met onze collega’s centraal, waarmee wij onszelf blijven ontwikkelen én verbeteren. Samen kijken naar onze eigen huidige professionele processen en deze resultaten en effecten in kaart brengen, om vervolgens met elkaar te bepalen wat nog beter kan aan onze zorg- en dienstverlening binnen MainPlus.

Heidi is een expert op het gebied van Lean Six Sigma, een werkwijze die een belangrijke basis vormt voor de opzet van MainPlus Academy.  LEAN kenmerkt zich door stapsgewijs te werken naar perfectie. Gelet op de volumes reparatieverzoeken, mutatieverzoeken en schadeverzoeken is het een illusie om te veronderstellen dat alles in één keer goed gaat. Juist door cases te analyseren waar geen perfecte prestatie wordt geleverd, ontstaat ruimte om te leren. De processen worden tegen het licht gehouden waarbij de hele keten wordt geanalyseerd.

Het vertrekpunt is de constatering dat er schade is, dat een bewoner zijn huur opzegt of dat er een reparatieverzoek wordt gemeld. Vervolgens wordt het hele proces doorlopen, van de intake en planning tot uiteindelijk de financiële afhandeling. De feedback op het proces in de vorm van tevredenheidsonderzoeken van bewoners/ verzekerden, opdrachtgevers en ketenpartners zijn belangrijke informatiebronnen die wij gebruiken als analyses van de effectiviteit én het werkplezier dat wij met elkaar realiseren. Deze feedback wordt indien nodig vertaald in een trainings- of coachingsprogramma voor individuele collega’s.

De MainPlus Academy begeleidt onze huidige en toekomstige medewerkers hierin. Het is daarmee een belangrijk instrument om de ontwikkeling en werkplezier van medewerkers te faciliteren én zo de kwaliteit te borgen van onze dienstverlening.  

Benieuwd hoe wij dit doen of ben je zo enthousiast dat je ook onderdeel uit wil maken van ons team? Reageer gerust!