Slider

Als ontzorgende organisatie is MainPlus steeds op zoek naar verbetering van kwaliteit en efficiëntie. Certificering voor ISO 27001 en een ISAE 3402 verklaring passen uitstekend in die continue ontwikkeling. Naast aantoonbare borging van informatieveiligheid was het doel van de implementatie om hier als organisatie van te leren. En dat is zeker gelukt. In het traject van implementatie en audit zijn wij dieper gaan te kijken in onze processen en in die van onze leveranciers. Wij kunnen nu met trots zeggen dat wij als één van de weinige in de branche een ISO 27001 certificaat hebben en een ISAE type-I verklaring. 

ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging.  Informatiebeveiliging heeft als doel de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de brongegevens, persoonsgegevens, informatiesystemen en statistieken te kunnen waarborgen. Bijna wekelijks wordt er door de media bericht over datalekken en/of hacken. Dit kan grote gevolgen hebben voor een bedrijf en haar klanten. Met een ISO 27001 certificaat laat MainPlus zien dat zij verantwoordelijk omgaat met (gevoelige) informatie van haar klanten, bewoners en medewerkers. 

MainPlus heeft het ISO 27001 certificaat behaald en heeft een ISAE 3402 type I verklaring

Een ISAE 3402 verklaring is bedoeld als een auditrapport voor de accountant van de organisatie die gebruik maakt van de dienstverlening, wanneer het uitbesteedde proces invloed heeft op de jaarrekening. Organisaties die hun processen uitbesteden worden gebruikersorganisaties genoemd en de organisatie die de processen overneemt, worden serviceorganisaties genoemd. Gebruikersorganisaties blijven eindverantwoordelijk voor hun uitbestede processen, hierdoor komt vanuit hen de vraag hoe een serviceorganisatie daarmee omgaat. Met een ISAE 3402 verklaring kan MainPlus als serviceorganisatie laten zien aan haar klanten hoe zij de processen beheerst. De scope van MainPlus is beperkt tot de dienstverlening van MainPlus inzake haar onderhoudsmanagementproces voor het verwerken en registreren van transacties ten behoeve van cliënten.