Slider

Op donderdag 22 maart 2018 van 10:00 tot 17:00 uur staat MainPlus met MainPlus Vastgoedonderhoud en MainPlus Schadeherstel op de VvE & Vastgoedonderhoud Beurs Haaglanden in het GIA Trade & Exhibition Center in Den haag. De beurs is gericht op VvE’s, VvE-beheerders en bedrijven uit de vastgoedonderhoud markt.

Volledig ontzorgd technisch beheer
Om 14:00 uur zullen Joost Versteeg (Directeur MainPlus) en Jan-Ernst Sandifort (Manager Vastgoedonderhoud) in een 30 minuten durende kennissessie u informeren over de wijze waarop VvE-beheerders volledig ontzorgd kunnen worden op het gebied van schades en reparaties, met garanties op significante kostenbesparingen. Er zijn beperkte plaatsen beschikbaar, dus schrijf u nu gratis in voor deze kennissessie.

AMSTERDAM (Energeia) - Met de start van een zogenoemde klusdienst verbreedt Essent zijn dienstenaanbod buiten de energielevering. Onder de noemer ZoOpgelost biedt Essent via een online platform zijn klanten de mogelijkheid om voor elke klus of onderhoud aan huis een betrouwbare, snel beschikbare vakman in te schakelen. Om de dienst aan te kunnen bieden is Essent een samenwerking aangegaan met het bedrijf Mainplus.

Particuliere woningbezitters hebben vooral kapotte afvoer en kraan
Rijswijk, 29 december 2017 – Een lekkende afvoer was afgelopen jaar het meest voorkomende probleem in huurwoningen. Bijna twintig procent van alle onderhoudsverzoeken ging hierover. Een lekkende stortbak en een defect voordeurslot volgen op kleine afstand. Gedrieën vormen ze ruim de helft van alle problemen van huurders. Dit blijkt uit een inventarisatie van MainPlus onder ruim 400.000 huizen van woningcorporaties.

Wij van Bouwbedrijf Jac Tromp b.v., een middelgrote “binnenstad aannemer”  uit Alkmaar, hebben sinds maart dit jaar een mooie samenwerking met MainPlus. Samen met de Rijswijkers zorgen wij voor gestroomlijnd (klein, dagelijks) vastgoedonderhoud voor Van Alckmaer voor Wonen uit Alkmaar. Bouwbedrijf Jac Tromp b.v. werkt al decennia lang voor deze woningcorporatie en kent de huurders en woningen in  de wijken. De werkzaamheden zijn ons bekend, echter de werkwijze op basis van afkoop was voor ons “een sprong in het diepe”.

Tegen de stroming in. Zo typeert Paul Huijsdens, organisatieadviseur en op dit moment Manager Wonen (a.i.) bij Arcade in Naaldwijk de keuze om het KCC op te heffen. "Het is onze plicht om ons werk zo efficiënt mogelijk te doen. Een KCC bleek voor ons een onnodige schakel." Een gesprek over het strak inreichten van een organisatie omwille van de klant.

Donderdag 26 oktober jl. is er een bijeenkomst geweest met alle herstelpartners van MainPlus Schadeherstel in restaurant Zuiver in Utrecht. Doelstelling van deze sessie was om het huidige proces te evalueren en op zoek te gaan naar concrete verbetervoorstellen. Belangrijke onderwerpen van gesprek waren onder andere de manier waarop alle partijen met elkaar samenwerken en hoe de processen van alle partijen zo goed mogelijk op elkaar kunnen aansluiten. Alle herstelpartners waren dan ook in grote getalen aanwezig om met elkaar van gedachten te wisselen over het wel en wee in het schadeherstelproces.

Sinds 26 september zijn ABN Amro Verzekeringen en MainPlus Schadeherstel een samenwerking aangegaan op het gebied van schadeherstel in natura.

Na een uitgebreide selectie uit 28 potentiële dienstverleners heeft Elan Wonen een prestatiecontract voor het dagelijks onderhoud afgesloten met MainPlus. Op basis van een vast bedrag per woning per jaar verzorgt MainPlus per 1 januari 2018 het volledige reparatie-, service- en mutatieonderhoud voor de regio Heemstede, waarbij het MainPlus-klantcontactcenter ook de intake- en planning-diensten verzorgt.

Per 11 september jongstleden biedt Essent met ‘ZoOpgelost’ een klusdienst aan waarbij consumenten snel en eenvoudig de juiste vakman kunnen inschakelen voor elke klus of onderhoud aan het huis op een tijdstip dat hen het beste uitkomt.

Voor deze dienstverlening, die Essent bij haar klanten met zo’n 3.2 miljoen aansluitingen aan gaat bieden, heeft Essent een exclusief contract afgesloten voor heel Nederland met MainPlus.

Al jarenlang verzorgt MainPlus het dagelijks onderhoud op de vastgoedportefeuille die Delta Lloyd aan Actys Wonen in beheer heeft gegeven. Het MainPlus Full Service Concept, waarbij het reparatieonderhoud op basis van een vaste prijs per woning per jaar wordt uitgevoerd, biedt Delta Lloyd zekerheid m.b.t. kosten, kwaliteit in de uitvoering en huurderstevredenheid.

Sinds 2017 is MainPlus operationeel met haar Full Service Concept in Maleisië. De werkwijze van MainPlus in Maleisië is vergelijkbaar met het proces in Nederland: de dienstverlening wordt uitgevoerd voor een vast bedrag per woning per jaar met prestatieafspraken op het gebied van kwaliteit en bewonerstevredenheid. Ook in Maleisië werkt MainPlus met een eigen klantcontactcenter waar bewoners reparatieverzoeken melden en wordt de eigen ontwikkelde software MainFlow in de hele onderhoudsketen gebruikt. Daarnaast worden opzichters in gezet die woningen opnemen en de kwaliteit van het hele proces en de onderhoudspartners bewaken. Via de online software is elke stap in het proces realtime te volgen en via heldere periodieke rapportages wordt de kwaliteit in de dienstverlening voor de projectontwikkelaar overzichtelijk gepresenteerd.

images2.persgroep.net

Huizenbezitters kunnen dankzij een nieuwe klusdienst direct een vakman vinden die schade in hun woning op het door hun meest geschikte tijdstip komt maken. ZoOpgelost, een samenwerking van Essent en MainPlus, gaat deze week live. De dienst voorziet in de groeiende behoefte bij consumenten om klussen uit te besteden aan een betrouwbare en vakkundige klusser.

ZoOpgelost is een samenwerking van MainPlus en Essent.

MainPlus Essent AD

 Lees het artikel hier online op de website van het AD.

Per 1 september 2017 jongstleden ontzorgt MainPlus ook Orange Capital op het dagelijks onderhoud. MainPlus is verantwoordelijk voor het gehele proces, waardoor MVGM zich nog meer kan richten op het leveren van toegevoegde waarde op de andere onderdelen in haar beheertaken.

Per 1 september 2017 jongstleden ontzorgt MainPlus ook vb&t Vastgoedmanagement op het reparatieonderhoud van een deel van de Amvest-portefeuille (regio Noord-Brabant en Limburg).

 

CorporatiePlein 2017


Op 21 september om 09:30-16:30 uur wordt in Houten het jaarlijkse CorporatiePlein georganiseerd, de Bedrijfsvoering ICT & Innovatiebeurs voor woningcorporaties. Uiteraard is ook MainPlus weer van de partij, ditmaal met grotere stand en vier kennissessies.

Arcade heeft het dagelijks onderhoud per 1 juli a.s. uitbesteed aan MainPlus. Zij verzorgt op basis van prestatiegaranties het volledige proces van dagelijks onderhoud; van de intake tot en met de financiële afhandeling. Via een integratie met Tobias AX is de informatie over het proces van dagelijks onderhoud ook beschikbaar in het primaire systeem.

“…Een bedrijf, in het algemeen een start-up, dat met een nieuw markmodel de huidige werkwijze in markten wil aanpakken en veranderen, de gevestigde orde uitdaagt, wakker schudt en bedreigt…”

CoporatieGids Magazine sprak met Fons Köster (Van Alckmaer Wonen) en Frans Weterings (3B Wonen) over het uitbesteden van onderhoud bij MainPlus.

Vakman

Vanaf 1 maart 2017 verzorgt MainPlus de dagelijkse onderhoudsprocessen bij Van Alckmaer voor Wonen. Deze corporatie zetelt in het hart van Alkmaar in een prachtige monumentale oude timmerfabriek en heeft 2.700 verhuurbare eenheden onder haar hoede.

MainPlus is in mei 2017 als actief lid toegetreden tot Stroomversnelling.

MainPlus doet er alles aan om het proces van onderhoud verder te optimaliseren door gebruik te maken van innovatieve software oplossingen. Daarbij is een strategische keuze gemaakt voor het Mendix-platform waarmee het onderhoudsproces van intake tot financiële afwikkeling wordt ondersteund.

Per 1 april hebben wij Roel Haitjema als nieuwe collega mogen verwelkomen!

Gerard van Engelenburg

Gerard van Engelenburg versterkt per 1 juni a.s. het team van MainPlus Schadeherstel. Hij komt over van de organisatie RGN en wordt als manager schadeherstel verantwoordelijk voor alle activiteiten die binnen MainPlus Schadeherstel plaatsvinden.

Joost Versteeg, directeur van MainPlus, is blij met de komst van Van Engelenburg: “Sinds de start van MainPlus Schadeherstel in 2016 zijn wij fors gegroeid. Gerard is de juiste man op de juiste plaats. Hij kent de markt van schadeherstel als geen ander en zijn werkwijze sluit aan bij de werkwijze van MainPlus: samen met alle ketenpartners een reductie van de schadelast, verhogen van klanttevredenheid en kwaliteit in de uitvoering. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met zijn komst bij MainPlus Schadeherstel onze bestaande klanten nog beter kunnen bedienen en dat hij in staat is om onze marktpositie verder te versterken.”

CorporatieGids Magazine sprak erover met Joost Versteeg, directeur MainPlus.

Op 30 maart hebben klanten, partners en externe deskundigen tijdens de MP Innovatie Board-bijeenkomst weer een aantal vernieuwende onderwerpen nader onder de loep genomen.

De Internet of Things-toepassing voor het in een vroegtijdig stadium signaleren van (mogelijke) lekkages gaat op korte termijn in een pilot-project opgestart worden bij een aantal corporaties in samenwerking met een landelijke verzekeraar.

Sinds 2011 helpt MainPlus vastgoedeigenaren, woningcorporaties en commerciële vastgoedbeheerders om hun vastgoedonderhoud strakker, goedkoper en klantvriendelijker te organiseren. Het bedrijf bedient een uitgebreid klantportfolio en regisseert het onderhoud voor meer dan 150.000 woningen in zowel Nederland als in het buitenland. In het Full Service Concept voert MainPlus de regie over het gehele proces van niet-planmatig onderhoud.

Delta Lloyd NV (OHRA, Delta Lloyd en ABN Amro Verzekeringen) werkt samen met MainPlus Schadeherstel (MPS) voor schadeherstel in natura. Het doel van de samenwerking is om in het proces van schadeherstel de klanttevredenheid en de kwaliteit van het herstel te verbeteren door het proces te optimaliseren. MPS voert voor Delta Lloyd de regie op de organisatie en uitvoering van schadeherstel in natura.

Na een uitgebreide verkenning heeft 3B Wonen de keuze gemaakt om zowel het reparatie- als het mutatieonderhoud volledig onder te brengen in het MainPlus Full Service Concept.
Als belangrijkste afwegingscriteria in het maken van deze keuze golden voor 3B Wonen de garantie op huurderstevredenheid, verlaging van de directe en indirecte onderhoudskosten, grip op het proces en de integratie met het NCCW-systeem.

Demo video inspectie vastgoedonderhoud MainPlus

Op 11 april aanstaande vindt de CorporatieGids Live kennisdag weer plaats in de Expo in Houten: één dag waarop leveranciers en adviseurs voor corporaties leerzame en interessante kennissessies verzorgen.

MainPlus belicht in een interactieve, heldere live-demonstratie de functionaliteit van Video Inspectie bij het dagelijks onderhoud.

Op donderdag 30 maart aanstaande komt de MP Innovatie Board weer bijeen.

Zoals tijdens de eerste sessie in oktober vorig jaar aangegeven heeft MainPlus met deze MP Innovatie Board het doel om samen met haar klanten en partners en met externe experts bestaande proposities en nieuwe ideeën door te ontwikkelen tot concrete producten en diensten.

Tijdens deze bijeenkomst staan de volgende onderwerpen op de agenda:

Na een uitgebreide verkenning heeft Van Alckmaer voor Wonen gekozen om de organisatie en uitvoering van het dagelijks onderhoud door MainPlus uit te laten voeren. Door voor het Full Service Concept van MainPlus te kiezen heeft Van Alckmaer voor Wonen zich verzekerd van de gewenste resultaten op het gebied van dagelijks onderhoud: een gegarandeerde bewonerstevredenheid, kwaliteit in de uitvoering en kostenbesparing.

Op donderdag 6 oktober jongstleden organiseerde MainPlus de eerste bijeenkomst van de MP Innovatie Board. De MP Innovatie Board bestaat uit MainPlus-klanten, partners en externe experts en heeft als doel om middels periodieke sessies nieuwe ideeën door te ontwikkelen tot concrete oplossingen (diensten en producten). De input van de deelnemers is gelegen in kennis en inzichten enerzijds en het toetsen van ontwikkelde oplossingen anderzijds.

Met een zeer geslaagd feest heeft MainPlus met haar klanten en relaties op 6 oktober jongstleden de opening van haar nieuwe pand gevierd. Het was voor de genodigden een mooie gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje de nieuwe locatie te aanschouwen en oude en nieuwe medewerkers te ontmoeten.

over gegarandeerde kostenbesparing, kwaliteit en bewonerstevredenheid.

MainPlus kijkt met grote tevredenheid terug op een geslaagd CorporatiePlein 2016.
Met veel bezoekers en echte interesse voor onze sessie over Proceskostenanalyses en Benchmarking, hebben we ervaren dat corporaties op zoek zijn naar gedegen strategieën en oplossingen om het niet-planmatig vastgoedonderhoud naar een nog hoger niveau te tillen.