Slider

over gegarandeerde kostenbesparing, kwaliteit en bewonerstevredenheid.

MainPlus kijkt met grote tevredenheid terug op een geslaagd CorporatiePlein 2016.
Met veel bezoekers en echte interesse voor onze sessie over Proceskostenanalyses en Benchmarking, hebben we ervaren dat corporaties op zoek zijn naar gedegen strategieën en oplossingen om het niet-planmatig vastgoedonderhoud naar een nog hoger niveau te tillen.

Met name de wijze waarop onderhoudsprocessen kwantitatief inzichtelijk gemaakt kunnen worden op basis van de objectieve data uit het onderhoudssysteem wekte veel interesse bij de bezoekers. Temeer daar dit een ideale basis vormt om middels benchmarking van kengetallen met die van referentiecorporaties concreet verbeterpotentieel vast te stellen. De directe samenhang tussen financiële besparingen, klanttevredenheid en kwaliteit in de uitvoering kwam uitgebreid naar voren in de kwalitatieve behandeling van de analyse.

 

Inspirerende sessie