Slider

Op donderdag 6 oktober jongstleden organiseerde MainPlus de eerste bijeenkomst van de MP Innovatie Board. De MP Innovatie Board bestaat uit MainPlus-klanten, partners en externe experts en heeft als doel om middels periodieke sessies nieuwe ideeën door te ontwikkelen tot concrete oplossingen (diensten en producten). De input van de deelnemers is gelegen in kennis en inzichten enerzijds en het toetsen van ontwikkelde oplossingen anderzijds.

De sessie is onder grote belangstelling en met veel enthousiasme ontvangen door een vertegenwoordiging van deelnemende corporaties, commercieel vastgoedeigenaren, een grote schadeverzekeraar en enkele onderhoudsbedrijven.

In een inspirerende sessie zijn de onderwerpen Internet of Things-toepassingen en Video-inspecties gericht op het niet-planmatig vastgoedonderhoud nader verkend. Er is hiermee een goede basis gelegd om deze ideeën nader uit te werken om te komen tot een manier waarop vastgoeonderhoud nog effectiever, kosten-efficiënter en vooral klantvriendelijker kan worden uitgevoerd.

In vervolgsessies zal de MP Innovatie Board toewerken naar een concretisering van de oplossingen in de vorm van pilotprojecten.

Meldt u zich hier aan als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen in de MP Innovatie Board.

 

mainplus innovatie board