Slider

Na een uitgebreide verkenning heeft Van Alckmaer voor Wonen gekozen om de organisatie en uitvoering van het dagelijks onderhoud door MainPlus uit te laten voeren. Door voor het Full Service Concept van MainPlus te kiezen heeft Van Alckmaer voor Wonen zich verzekerd van de gewenste resultaten op het gebied van dagelijks onderhoud: een gegarandeerde bewonerstevredenheid, kwaliteit in de uitvoering en kostenbesparing.

Fons Köster, directeur-bestuurder van Van Alckmaer: “Met MainPlus hebben wij bewust voor een specialist op het gebied van dagelijks onderhoud gekozen. In onze overeenkomst met  MainPlus hebben wij prestatieafspraken gemaakt op het gebied van onder andere kostenbesparing, bewonerstevredenheid en kwaliteit in de uitvoering. De garanties van MainPlus op het traditioneel lastige proces van dagelijks onderhoud biedt Van Alckmaer zekerheid. Dit resulteert weer in verbetering van de toegevoegde waarde van de dienstverlening van Van Alckmaer. Omdat MainPlus geen vaklieden in dienst heeft maar werkt met onze lokale onderhoudspartners realiseren wij voordelen én is de lokale verankering geborgd.”

Over Van Alckmaer voor Wonen

Van Alckmaer helpt haar klanten graag bij het formuleren van hun wensen en probeert zoveel mogelijk keuzevrijheid te bieden. De organisatie is zo ingericht dat elke klant te maken heeft met vaste medewerkers. Zij nemen alle activiteiten, werkzaamheden en contacten voor een bepaald deel van Alkmaar voor hun rekening. Op die manier staan de medewerkers van Van Alckmaer dicht bij haar klanten. Het signaleren van behoeften en wensen én het daarop inspringen wordt zo een stuk makkelijker.
 
Als oudste woningcorporatie van Alkmaar ziet Van Alckmaer het als haar plicht ervoor te zorgen dat panden met een historische waarde behouden blijven. Zij levert een actieve bijdrage aan de verwerving en instandhouding van gebouwen met een historische waarde voor de stad Alkmaar.

Over MainPlus

MainPlus is een facilitaire Full Service Concept-dienstverlener die zich richt op het optimaliseren van het (dagelijks) vastgoedonderhoud. MainPlus verzorgt nu voor meer dan 150.000 woningen het dagelijks onderhoud en biedt vastgoedeigenaren en –beheerders zekerheid met betrekking tot de variabele kostenposten van service- en mutatieonderhoud. Via het Full Service Concept van MainPlus worden vastgoedeigenaren, -beheerders en bewoners maximaal ondersteund:

  • bewoners kunnen 24/7 alle reparatieverzoeken via de website of de telefoon melden.
  • bewoners kunnen met één contactmoment direct een afspraak plannen.
  • de vastgoedeigenaar en –beheerder kan zelf de uitvoerende onderhoudspartijen selecteren.
  • hoge kwaliteit in de uitvoering wordt door objectieve controles van opzichters van MainPlus gegarandeerd.
  • de software-applicatie MainFlow ondersteunt het gehele onderhoudsproces bij alle ketenpartners.
  • Functionaliteiten als een kant en klare webintake-module, real time data en management informatie, planning, en de mogelijkheid voor de vastgoedeigenaar en –beheerder om de bewonerstevredenheid te meten.

Ook Van Alckmaer voor Wonen kiest voor MainPlus!