Slider

Na een uitgebreide verkenning heeft 3B Wonen de keuze gemaakt om zowel het reparatie- als het mutatieonderhoud volledig onder te brengen in het MainPlus Full Service Concept.
Als belangrijkste afwegingscriteria in het maken van deze keuze golden voor 3B Wonen de garantie op huurderstevredenheid, verlaging van de directe en indirecte onderhoudskosten, grip op het proces en de integratie met het NCCW-systeem.


Frans Weterings: “We zijn ervan overtuigd dat we met MainPlus een partij in huis hebben die ons kan versterken in onze rol als professioneel opdrachtgever. De resultaat gedreven insteek geeft ons garanties op zowel kostenbesparingen als huurderstevredenheid. Het feit dat we de expertise van MainPlus kunnen aanwenden waarbij de lokale onderhoudspartijen in hun kracht worden gezet maakte het plaatje voor ons af”.

3B Wonen kiest voor het MainPlus