Uw huis blijft thuis – ook bij schade

Snel, resultaatgericht en effectief

Slider

Sinds 2011 helpt MainPlus vastgoedeigenaren, woningcorporaties en commerciële vastgoedbeheerders om hun vastgoedonderhoud strakker, goedkoper en klantvriendelijker te organiseren. Het bedrijf bedient een uitgebreid klantportfolio en regisseert het onderhoud voor meer dan 150.000 woningen in zowel Nederland als in het buitenland. In het Full Service Concept voert MainPlus de regie over het gehele proces van niet-planmatig onderhoud.

Dit omvat de intake en planning tot en met financiële afhandeling en rapportage van de verschillende vormen van het onderhoud. In haar core business leunde het bedrijf hiervoor op een maatwerk softwareoplossing, waarin al deze processen en ketenpartners samenkomen. MainPlus had behoefte om een nog flexibelere en schaalbare IT-oplossing in te zetten om mee te bewegen met de (internationale) groeiambities van MainPlus. Na een selectietraject is ITvisors gekozen als partner om het softwarepakket (MainFlow) te ontwikkelen.

IT als randvoorwaarde

Gemiddeld genereert een woning in Nederland ongeveer één reparatieverzoek per jaar. Het proces van een schademelding door een bewoner tot en met de reparatie en facturatie door een vakman is doorgaans weinig transparant en daarmee ook erg foutgevoelig en kostbaar. MainPlus ondervangt dit probleem en maakt alle processen inzichtelijk. Hiervoor gaf zij eigen medewerkers, bewoners, vaklieden en corporaties toegang tot dezelfde maatwerkapplicatie. Maar na verloop van tijd bereikte deze applicatie haar taks. Joost Versteeg, oprichter en directeur van MainPlus, licht toe: “De enorme hoeveelheid woningen in ons systeem vraagt om een gedegen oplossing die schaalbaar is en bovenal een goede performance heeft. Het realiseren van de ambities van MainPlus werd hier en daar begrensd door de beperkingen van de oude oplossing. Omdat wij een forse groei doormaken, is het van groot belang dat wij binnen korte tijd nieuwe (internationale) klanten operationeel kunnen brengen en zelf de regie kunnen voeren over onze release-planning. Vanuit deze ambitie hebben wij gekozen voor Mendix.”

Met Mendix zelf aan de knoppen

Uiteindelijk kwam MainPlus in aanraking met Mendix-partner ITvisors. Zij hebben MainPlus laten kennis maken met de mogelijkheden van het Mendix-platform. Met dit low-code ontwikkelplatform is het mogelijk om tot vier keer sneller applicaties te ontwikkelen. Mendix gaat uit van modelleren, in plaats van programmeren. Dit betekent dat de business zelf ook een actieve bijdrage kan leveren aan de bouw van een applicatie. Dit sprak MainPlus direct aan.  Versteeg zegt daarover: “Wij hadden behoefte aan een schaalbare standaardoplossing, die ook nog eens op basis van ‘as-a-service’ beschikbaar was. Ook wilden we wat beheer en ontwikkeling betreft, minder afhankelijk zijn van een leverancier. Zelf de regie in handen en snel aanpassingen kunnen doen, dat hadden we nodig. Mendix voldeed aan al deze voorwaarden.”

Begin januari (2016) is de onderhoudsspecialist samen met ITvisors de slag gegaan. Na de solution discovery is er op basis van de Agile-methodiek gestart met de ontwikkeling van de nieuwe applicatie in Mendix. Er is gekozen om in een samengesteld team te werken van zowel medewerkers van ITvisors als MainPlus. Het definiëren van de user stories was een cruciale eerste stap. Versteeg zegt daarover: “Als je iets nieuws gaat bouwen, moet je eerst scherp krijgen wat je precies wil. We zijn dan ook eerst om de tafel gaan zitten om het ‘Minimal Viable Product’ (MVP) te definiëren. ITvisors heeft ons daar enorm bij geholpen. Zij hebben laten zien dat zij in korte tijd onze processen konden doorgronden. Tijdens de tussentijdse demo’s lieten zij zien niet alleen de technische kennis in huis te hebben, maar ook de proceskennis. Als je samenwerkt met een partij, dan is dat een belangrijke voorwaarde voor succes. Juist de Agile-werkwijze zorgde voor een enorme vaart. Door iteratief te werken konden we in een vroeg stadium testen en snel bijsturen waar nodig.”

Klantfeedback

In het ontwikkelproces heeft MainPlus ook nauw samengewerkt met haar klanten. Zo heeft het bedrijf feedback van klanten verzameld om te kunnen verwerken in de nieuwe applicatie. Eén van die verbeterpunten was om alle standaarden in de bouw op te nemen in de nieuwe oplossing. Op deze manier kunnen vaklieden en woningcorporaties op eenduidige wijze bouwinformatie met elkaar uitwisselen. Dit verbetert de onderlinge samenwerking en dringt de faalkosten terug. Daarnaast heeft MainPlus een pilot gedraaid met een aantal klanten om de nieuwe oplossing goed te testen.

Techniek versus mens

Uiteindelijk is de nieuwe oplossing in een half jaar ontwikkeld. Versteeg is zeer tevreden met de nieuwe applicatie, maar zeker ook over de samenwerking met ITvisors: “Mendix is een prachtig platform en biedt ons die schaalbaarheid en flexibiliteit die we zo hard nodig hebben. Desondanks is alleen goede techniek niet voldoende voor een succesvol project. De goede samenwerking met ITvisors heeft daar ook een cruciaal aandeel in gehad. Het is een partner die tegengas durft te geven. Een partner die hard durft te zijn op de inhoud, maar zacht op de relatie. Ik sta versteld hoe snel ITvisors onze organisatieprocessen heeft weten te doorgronden.”

Groen licht voor groei en internationalisering

Uiteindelijk is de nieuwe softwareoplossing een enorme stap voorwaarts. MainPlus is nu minder afhankelijk van externe ontwikkelaars en beheerders en kan het grootste gedeelte nu zelf doen. MainFlow faciliteert de KCC-medewerkers, opzichters en vaklieden op een dusdanige manier dat klanten snel en goed kunnen worden geholpen en dat alle data volledig transparant is in de keten. Via het toepassen van de standaarden VERA en s@lesindebouw is de basis gelegd voor een uniforme en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling.  Een ander belangrijk voordeel voor MainPlus is dat het bedrijf nu nog beter kan rapporteren naar klanten over de prestatieafspraken. MainPlus belooft vastgoedeigenaren bijvoorbeeld een kostenbesparing van 20 procent op het dagelijks onderhoud, een huurderstevredenheid van minimaal 8,0 en een reductie van het aantal facturen van 95 procent. Met de nieuwe applicatie kan dit nu beter en visueel aantrekkelijker gepresenteerd worden. En het allerbelangrijkste punt? Volgens Versteeg is dat het startsein voor groei. Hij concludeert: “Er is nu geen beperking wat betreft ICT in het aantal klanten dat wij kunnen toevoegen en bedienen.
Bovendien is het Mendix-platform meertalig, waardoor we eenvoudiger buitenlandse opdrachtgevers kunnen bedienen. Het is enorm inspirerend om ook internationale klanten te kunnen bedienen en kennis en ervaring te delen met collega’s in andere landen. Dat hadden we nooit kunnen doen als we deze oplossing niet hadden gehad!”

Screenshot MainFlow 3.0

 

 

Wat MainPlus Schadeherstel uniek maakt:

  • Uw huis en spullen verzekerd van de juiste zorg
  • Snel schakelen: herstel al op dezelfde dag in gang gezet
  • Spoedgevallen binnen 2 uur een specialist ter plaatse
  • Zekerheid over kwaliteit, herstelkosten en voortgang
  • Deskundige schadecoördinatoren: bouwkundig opgeleid
  • Betrouwbare herstelpartners: geselecteerd op kwaliteit
  • 24/7 beschikbaar: bel rechtstreeks naar ons Klant Contact Center
  • Transparant: geen commissies of toeslagen
  • Overzicht: MainFlow

 

 

Actueel

Terugblik inzet Calamiteitenplan met ANWB/Unigarant & MainPlus Schadeherstel

16 september 2020 Afgelopen zomer hebben MainPlus Schadeherstel en ANWB/Unigarant een calamiteitendienst voor inboedel en opstalschade met elkaar vorm...

Schade van de maand: De weersvoorspelling voor vandaag: regen, hagel en ontlasting

3 september 2020 Op 17 augustus ontvingen wij een spoedmelding van een verzekerde. Door een hevige regen- en hagelbui was het toilet overstroomd. De b...