Slider

MainPlus is in mei 2017 als actief lid toegetreden tot Stroomversnelling.


Stroomversnelling is een brede markt-gedragen coalitie van partijen die gezamenlijk kosten, kennis en menskracht delen voor de ontwikkeling van een energieneutrale gebouwde omgeving door het realiseren van ‘Nul op de Meter’-woningen (NOM).

MainPlus wil met haar participatie streven naar het realiseren van een tweetal concrete doelen:
•    Het verduurzamen van de wereld om ons heen. Middels het beperken van de footprint van onze eigen bedrijfsvoering kunnen we een bijdrage leveren aan de klimatologische doelstellingen die Nederland zich gesteld heeft;
•    Het faciliteren dat ouderen langer thuis kunnen wonen. Met onze dienstverlening kunnen we hier ook proactief een extra steentje aan bijdragen, in samenwerking met onze onderhoudspartners;
•    Het verlagen van de onderhouds- én energiekosten op woningen, ook nadat de ‘NOM’-bouw-/renovatieactiviteiten zijn afgerond.

MainPlus committeert zich aan het leveren van een waardevolle bijdrage aan het nog verder verbeteren van de business case van NOM. Met concrete zaken als efficiëntie in de planning o.b.v. routeoptimalisatie, het inzetten van elektrische vervoersmiddelen voor de vaklieden en zelfs betrekken van de huurder in de keuze voor groenere opties in de uitvoering van de dienstverlening.

Bekijk hier de video.

MainPlus