Slider

Vanaf 1 maart 2017 verzorgt MainPlus de dagelijkse onderhoudsprocessen bij Van Alckmaer voor Wonen. Deze corporatie zetelt in het hart van Alkmaar in een prachtige monumentale oude timmerfabriek en heeft 2.700 verhuurbare eenheden onder haar hoede.

MainPlus richt zich primair op het reparatieonderhoud, het serviceonderhoud en verstoppingen/reparaties aan afvoeren, riolen en hemelwaterafvoeren. Ook de overige processen die betrekking hebben op contractonderhoud worden tegen het licht gehouden, waardoor MainPlus het onderhoud in brede zin efficiënt en effectief kan uitvoeren. De lokale verankering van het onderhoudsproces is geborgd via de samenwerking met een lokale onderhoudspartner, Tromp. Dit familiebedrijf is ook gezeteld in het hart van Alkmaar en kent het bezit van Van Alckmaer goed.
 
“In een zeer korte doorlooptijd van amper een maand zijn we live gegaan”, aldus projectleider van Van Alckmaer René Wiersma. “Achteraf gezien is het boven verwachting goed gegaan en voelen we ons daadwerkelijk vanaf het eerste moment ontzorgd. De betrokken opzichters van Van Alckmaer en MainPlus weten elkaar goed te vinden en lossen de vraagstukken die er zijn pragmatisch en snel met elkaar op. Door het uitbesteden van het dagelijks onderhoud hebben wij meer tijd over om ons te focussen op vernieuwing en kwaliteit.”
 
MainPlus Projectleider Jeroen van Vliet: “Op 25 mei jl. hebben we een borrel georganiseerd bij ons op kantoor in Rijswijk. Dit doen we altijd met alle betrokkenen in de keten, van de MainPlus-klantcontactcentermedewerker tot de vakman van de onderhoudspartner en tot de opzichter van de klant. Het is belangrijk dat de mensen in het operationele proces een gezicht kennen bij de stem die ze dagelijks horen aan de telefoon.”