Slider

Arcade heeft het dagelijks onderhoud per 1 juli a.s. uitbesteed aan MainPlus. Zij verzorgt op basis van prestatiegaranties het volledige proces van dagelijks onderhoud; van de intake tot en met de financiële afhandeling. Via een integratie met Tobias AX is de informatie over het proces van dagelijks onderhoud ook beschikbaar in het primaire systeem.


De ambities van Arcade sluiten goed aan bij de ambities van MainPlus:

•    Vanuit ondernemerschap verbinden wij zakelijkheid en professionaliteit met solidariteit en menselijkheid. Juist door de bulk van de werkzaamheden rondom het dagelijks onderhoud bij Arcade ‘lean’ in te richten ontstaat ruimte om sociaal te handelen in situaties die extra aandacht vragen.
•    Transparantie in de werkwijze: helderheid geven in de resultaten die wij bereiken en 24/7 inzicht in de voortgang van het proces.  
•    Het centraal stellen van de klantvraag: waar heeft de klant behoefte aan en hoe help je een niet-technische bewoner een probleem te verduidelijken dat direct door de vakman kan worden opgelost?
•    Samenwerken om meerwaarde te creëren: ook in dit traject werken wij samen met lokale onderhoudspartners van Arcade, zodat de lokale verankering is geborgd.

De prestatiegaranties hebben, zoals gebruikelijk bij MainPlus, betrekking op kostenbesparing, kwaliteit in de uitvoering en bewonerstevredenheid. Als onderdeel van de dienstverlening begeleiden wij conform de Wet overgang Onderneming vaklieden en medewerkers van het KCC van werk naar werk. 


Over Arcade

Arcade is een woningcorporatie en de grootste verhuurder in Westland. Zij hebben bezit in de kernen Ter Heijde, Monster, ’s-Gravenzande, Heenweg, Poeldijk, Naaldwijk en De Lier en is op kleinere schaal actief in Den Haag. In totaal bezitten zij circa 8.000 verhuureenheden zoals eengezinswoningen, appartementen en bedrijfsruimtes. Daarnaast hebben wij een ontwikkelportefeuille van 1.700 woningen. Jaarlijks komen gemiddeld circa 400 Haagse en Westlandse woningen van Arcade vrij voor de verhuur. Deze woningen zijn geschikt voor gezinnen, jongeren, ouderen en gehandicapten. Meer informatie is te vinden op www.arcadewonen.nl.

 

Arcade 2