Slider

Per 1 september 2017 jongstleden ontzorgt MainPlus ook Orange Capital op het dagelijks onderhoud. MainPlus is verantwoordelijk voor het gehele proces, waardoor MVGM zich nog meer kan richten op het leveren van toegevoegde waarde op de andere onderdelen in haar beheertaken.

De dienstverlening van MainPlus wordt uitgevoerd volgens de bekende prestatieafspraken op het gebied van kosten, kwaliteit en bewonerstevredenheid. Orange Capital en MVGM hebben garanties via een vaste prijs per woning per jaar waardoor het administratief proces sterk wordt vereenvoudigd. Bovendien levert de inzet van MainPlus een significante kostenbesparing op. Met heldere KPI-gebaseerde rapportages op klanttevredenheid en kwaliteit in de uitvoering behouden zij grip op het proces.
 
Naast Orange Capital en MVGM bedient MainPlus ook andere commerciële vastgoedeigenaren als vb&t Vastgoedmanagement, Amvest, Actys Wonen, Delta Lloyd, ABN AMRO en OHRA.