MainPlus: onafhankelijk bewezen kwaliteit

Slider

Awards & Certificering

Awards

De afgelopen jaren won MainPlus verschillende prijzen en awards. Zo ontving ons ICT-platform MainFlow de prestigieuze Dutch Interactive Award (DIA). Een deskundige jury waardeerde de compleetheid van het systeem waarmee vastgoedeigenaren en onderhoudsbedrijven in 1 systeem realtime en online het proces kunnen volgen. Zo ontstaat een TCO-besparingspotentieel van soms wel €100,- per woning per jaar!

Certificering

De dienstverlening van MainPlus is gebaseerd op kwaliteit in de uitvoering en financiële betrouwbaarheid. Om onze belofte en kernwaarden kracht bij te zetten, voerden wij een kwaliteitssysteem in waarmee wij continu op zoek gaan naar het doorvoeren van verbeteringen in onze dienstverlening. De resultaten van dit kwaliteitssysteem worden jaarlijks door een externe partij getoetst. Een onafhankelijke garantie voor onze klanten en partners – en tegelijk een bevestiging van onze reputatie als betrouwbare ketenpartner.

  • ISAE3402 type I: de International Standard of Assurance Engagements groeide uit tot de standaard voor woningcorporaties, commerciële vastgoedeigenaren en vastgoedbeheerders om het onderhoud uit te besteden. De ISAE 3402-verklaring van MainPlus geeft opdrachtgevers naast een kwaliteitswaarborg ook de zekerheid dat alle processen systematisch worden uitgevoerd, gemonitord en teruggekoppeld.
  • ISO 27001: is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Het doel is om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de brongegevens, persoonsgegevens, informatiesystemen en statistieken te waarborgen.
    • Beschikbaarheid: hoe zorgen we ervoor dat de informatie en data binnen de organisatie altijd toegankelijk is als het nodig is?
    • Vertrouwelijkheid: welke mensen krijgen toegang tot welke informatie, en hoe?
    • Integriteit: de informatie en data binnen de organisatie moeten altijd correct en integer blijven, hoe zorgen we daarvoor?
  • Mendix: MainPlus werkt met innovatieve softwareoplossingen om processen in onderhoud en schadeherstel verder te optimaliseren. De ontwikkeling van ons eigen ICT-platform MainFlow binnen het Mendix-platform is daar een voorbeeld van. Onze consultants zijn door Mendix opgeleid en gecertificeerd als Mendix Rapid Developer. MainPlus is dankzij deze certificering in staat om snel te reageren op wensen vanuit de praktijk.