Toegankelijkheid

Samenwerkingen
waar we trots op zijn

Snel en efficiënt

“De klant gaf ons een compliment over de manier waarop zijn schade is afgehandeld. Snel en efficiënt. Dat is het grote voordeel van zo’n groot, breed inzetbaar netwerk als MainPlus heeft.” - Erik Wiertz, manager Schadebehandeling Ansvar Verzekeringsmaatschappij en Turien & Co.

Image

De uitdaging

Het op een duurzame, transparante manier ontzorgen van de klant is voor assuradeur en verzekeraar AnsvarIdéa en Turien & Co. prioriteit nummer één. Wie schade heeft, verdient het om zo snel mogelijk te worden geholpen bij het herstel. Ook als het gaat om complexe schade, zoals die ene klant die de benedenverdieping van zijn woning zag onderlopen doordat het gemeentelijk riool de vele regenbuien niet aankon. Een kromgetrokken parketvloer, kapotte vloerisolatie en vernield tegelwerk vroegen om een samenkomst van verschillende soorten expertises tegelijkertijd. In een wereld waarin kundige vakmensen schaars en materialen lang niet altijd voorradig zijn, is dat een grote uitdaging. Om die reden hebben AnsvarIdéa en Turien & Co. gekozen voor een langdurige samenwerking met MainPlus Schadeherstel op het gebied van naturaherstel van inboedel- en opstalschades.  

Image

De uitdaging

Het op een duurzame, transparante manier ontzorgen van de klant is voor assuradeur en verzekeraar AnsvarIdéa en Turien & Co. prioriteit nummer één. Wie schade heeft, verdient het om zo snel mogelijk te worden geholpen bij het herstel. Ook als het gaat om complexe schade, zoals die ene klant die de benedenverdieping van zijn woning zag onderlopen doordat het gemeentelijk riool de vele regenbuien niet aankon. Een kromgetrokken parketvloer, kapotte vloerisolatie en vernield tegelwerk vroegen om een samenkomst van verschillende soorten expertises tegelijkertijd. In een wereld waarin kundige vakmensen schaars en materialen lang niet altijd voorradig zijn, is dat een grote uitdaging. Om die reden hebben AnsvarIdéa en Turien & Co. gekozen voor een langdurige samenwerking met MainPlus Schadeherstel op het gebied van naturaherstel van inboedel- en opstalschades.  

De oplossing

Omdat MainPlus over een landelijk dekkend netwerk beschikt van specialisten op het gebied van uiteenlopende soorten schadeherstel, zijn AnsvarIdéa en Turien & Co. in staat om klanten snel en efficiënt bij te staan. Dit gebeurt op transparante wijze, waardoor altijd de eerlijke prijs wordt betaald. Als het gaat om duurzaamheid stelt MainPlus hoge eisen aan zijn partners, waardoor zij verspilling tegengaan en de stikstofuitstoot tot een minimum beperken. Ook AnsvarIdéa en Turien & Co. maken zich hier hard voor. Bij ieder herstel houdt MainPlus zelf de regie, waardoor werkzaamheden altijd op een zo kort mogelijke termijn plaatsvinden. Ook als het dit om verschillende expertises tegelijkertijd vraagt. Zo zag die verzekerde met complexe schade aan zijn woning als gevolg van een overstroming, hoe dit zeer efficiënt werd hersteld. De kracht van MainPlus zat ‘m in dit voorbeeld in het gelijktijdig inzetten van meerdere disciplines. Het begon met geforceerd drogen. Vervolgens is tegelijkertijd gewerkt aan het herstel van de vloerisolatie en het herstel van het tegelwerk in de badkamer. Direct daarna is de parketvloer in de woonkamer vervangen. Dankzij MainPlus heeft deze klant niet in de wacht hoeven staan, maar is hij op een snelle, duurzame manier ontzorgd. En is precies wat we bij AnsvarIdéa en Turien & Co. voor ogen hebben.

Image
Image

Het geheim

De contacten tussen de afdelingen van AnsvarIdéa en Turien & Co. enerzijds en MainPlus anderzijds zijn zeer goed. Medewerkers van beide bedrijven weten elkaar goed te vinden en de communicatie verloopt vlot en efficiënt. De twee partijen creëren zo een samenwerking, waarbij de dienstverlening van de één die van de ander ondersteunt. Het wederzijdse vertrouwen dat ze onderling hebben opgebouwd, heeft er toe geleid dat AnsvarIdéa en Turien & Co. in de meeste gevallen zelfs geen expert meer naar klanten sturen om de schadehoogte vast te stellen. Zij bouwen op de kennis en kunde van MainPlus.

Kennismaken?

Persoonlijk of online

Maak een afspraak

Wil jij weten

wat MainPlus anders maakt?

Bel ons: 088-0117077

Achievements & certifications

 

Dutch Interactive Award
Beste Werkplek
Beste Werkplek
ISAE 3402
FSQS registred
groen gedaan
Beste Werkplek