Privacy verklaring

In de Privacy verklaring van MainPlus Schadeherstel B.V. (hierna: “MainPlus”) wordt beschreven welke persoonsgegevens er worden verwerkt en voor welk doel deze persoonsgegevens door MainPlus worden gebruikt. Verder wordt er beschreven op welke wijze de persoonsgegevens door MainPlus worden beschermd en welke rechten de betrokken heeft met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens.

 

1. CONTACTGEGEVENS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Naam: MainPlus Schadeherstel B.V.
Bezoekadres: Laan van Vredenoord 15
2289 DA Rijswijk
Algemeen telefoonnummer: 088-0117070
Algemeen e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.mainplus.com

 

2. SOORTEN PERSOONSGEGEVENS

MainPlus verwerkt op verschillende momenten persoonsgegevens op de website www.mainplus.nl (hierna: “Website”). MainPlus verwerkt met name de volgende algemene persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, contactgegevens zoals naam contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

3. COOKIES

MainPlus gebruikt op de Website cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan de Website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Houd er in dat geval rekening mee dat MainPlus niet meer kan garanderen dat de Website helemaal naar behoren functioneert. Meer informatie over cookies en de wijze waarop deze door MainPlus worden gebruikt, wordt verstrekt in onze Cookie verklaring op de Website.

4. DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

MainPlus gebruikt de onder artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

E-mail marketing

Indien u daarmee akkoord bent gegaan dan gebruikt MainPlus uw e-mailadres voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en andere elektronische berichten over producten en diensten van MainPlus. In ieder elektronisch bericht dat u van MainPlus ontvangt, is de mogelijkheid tot afmelden hiervan opgenomen.

Contact opnemen

Indien u hierom heeft verzocht, door middel van het invullen van uw gegevens op het contactformulier, zal MainPlus contact met u opnemen.

Wet- en regelgeving

MainPlus gebruikt de gegevens om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

5. GRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING

MainPlus verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de volgende grondslagen:

  • Wettelijke plicht: MainPlus verwerkt uw persoonsgegevens indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijk verplichting die op MainPlus rust.
  • Toestemming: voor het versturen van nieuwsbrieven en het opnemen van contact met u zal MainPlus gebruik maken van uw toestemming.

6. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

MainPlus respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt ervoor zorg dat de persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers op een ‘need-to-know’ basis. MainPlus heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen. De beveiligingsmaatregelen bestaan onder andere uit een SSL Certificaat voor de Website. De persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

7. VERWERKERS

MainPlus kan voor het verwerken van de persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners die als verwerker, uitsluitend in opdracht van MainPlus, zullen optreden. Met deze verwerker sluit MainPlus een verwerkersovereenkomst, waarin de verwerker wordt verplicht om de bepalingen uit deze Privacy verklaring na te leven.

MainPlus verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij hiertoe op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals bedrog, fraude of oplichting) of u daarvoor toestemming heeft gegeven.

8. RECHTEN VAN BETROKKENEN

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor uw rechten van toegang, rectificatie, restrictie, bezwaar, verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid. U kunt voor het uitoefenen van deze rechten een afspraak bij MainPlus maken. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de persoonsgegevens die u wilt inzien daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om persoonsgegevens van andere personen in te zien. MainPlus zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor de hierboven vermelde doeleinden en om te voldoen aan relevant wet- en regelgeving. Indien het niet meer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te bewaren, worden deze door ons verwijderd. Gegevens die u invult in een contact- of inschrijfformulier worden automatisch opgeslagen in een database. Deze gegevens worden na 30 dagen automatisch verwijderd.

9. WEBSITES VAN DERDEN

Deze Privacy verklaring heeft alleen betrekking op de Website en niet op websites van derden waarvoor op de Website een doorlink mogelijkheid is opgenomen. Wij raden u aan om de privacy verklaring van de websites van derden goed door te nemen voordat u overgaat tot het delen van persoonsgegevens.

10. VRAGEN EN KLACHTEN

Indien er vragen zijn over deze Privacy verklaring en/of de wijze waarop MainPlus gebruik maakt van uw persoonsgegevens, dan kunnen deze vragen aan de functionaris gegevensbescherming van MainPlus worden gesteld. Contactgegevens functionaris gegevensbescherming:

Naam: Joris de Jonge
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoonnummer: 06-21485485
Eventuele klachten over de verwerking van de persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kunt u hier meer informatie over vinden.

 

11. WIJZIGINGEN PRIVACY VERKLARING

MainPlus kan deze Privacy verklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de Privacy verklaring op de Website te plaatsen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop MainPlus uw persoonsgegevens verwerkt.

 

 

MainPlus

    Laan van Vredenoord 15

2289 DA Rijswijk

   +31 88 011 70 70

   info@mainplus.com

 

mainplus logo wit

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Invalid Input
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Invalid Input