Toegankelijkheid

Iedereen verzekerd
van een duurzame wereld

Zeventien doelen voor een mooiere wereld

MainPlus richt zich op de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde naties om invulling te geven aan betere toekomst.

Image

Samen werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving

Naarmate de wereldbevolking groeit, staat de mensheid voor de uitdaging om de impact op het milieu te beperken. Wij vinden het belangrijk om een maatschappelijk betrokken bedrijf te zijn en iedere dag op een duurzame manier te werken. Dit vinden wij niet alleen binnen onze eigen organisatie belangrijk, maar juist ook in de hele keten. Onze dienstverlening biedt ons de mogelijkheid om duurzaam herstel te realiseren en te stimuleren. En bij te dragen aan een betere wereld.

Image

Samen werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving

Naarmate de wereldbevolking groeit, staat de mensheid voor de uitdaging om de impact op het milieu te beperken. Wij vinden het belangrijk om een maatschappelijk betrokken bedrijf te zijn en iedere dag op een duurzame manier te werken. Dit vinden wij niet alleen binnen onze eigen organisatie belangrijk, maar juist ook in de hele keten. Onze dienstverlening biedt ons de mogelijkheid om duurzaam herstel te realiseren en te stimuleren. En bij te dragen aan een betere wereld.

1. Geen armoede
SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen.
2. Geen Honger
Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.
3. Goede gezondheid en welzijn
Zorg voor een gezond leven en bevorder het welzijn voor iedereen van alle leeftijden.
4. Kwaliteitsonderwijs
Zorg voor inclusief en rechtvaardig onderwijs van hoge kwaliteit en promoot mogelijkheden voor levenslang leren voor iedereen.
5. Gendergelijkheid
Bereik gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes.
6. Schoon water en sanitair
Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.
7. Betaalbare duurzame energie
Zorg voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
8. Eerlijk werk en economische groei
Aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen bevorderen.
9. Industrie inovatie en infrastructuur
Bouw een veerkrachtige infrastructuur, promoot inclusieve en duurzame industrialisatie en stimuleer innovatie.
10. Ongelijkheid verminderen
Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.
11. Duurzame steden en gemeenschappen
Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
12. Verantwoorde consumtie productie
Zorg voor duurzame consumptie- en productiepatronen.
13. Klimaatactie
Onderneem dringend actie om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.
14. Het leven in het water
De oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen behouden en duurzaam gebruiken voor duurzame ontwikkeling.
15. Leven op het land
Bescherm, herstel en promoot duurzaam duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen.
16. Vrede justitie en sterke publieke diensten
Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, zorg voor toegang tot justitie voor iedereen.
17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken
De uitvoeringsmiddelen versterken en het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen.

Werk met ons mee

Aan een betere wereld

Maak een afspraak

Laat ons weten

Wat we nog meer kunnen doen

Mail ons
Schrijf je in voor onze nieuwbrief

Achievements & certifications

 

Dutch Interactive Award
Beste Werkplek
Beste Werkplek
ISAE 3402
FSQS registred
groen gedaan
Beste Werkplek