Toegankelijkheid

SDG 15 Leven op het land

SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen. Bescherming en herstel van ecosystemen en biodiversiteit kunnen de weerbaarheid tegen toenemende bevolkingsdruk, intensivering van landgebruik en klimaatverandering versterken.

Image

Land van Ons & Natuurmonumenten

Land van Ons is een coöperatie die zich inzet voor het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap in Nederland. Ze kopen landbouwgronden op en stellen deze beschikbaar aan boeren die duurzaam en natuurvriendelijk willen werken. Natuurmonumenten zorgt voor meer dan 110.000 hectare natuur in Nederland. Ze maken zich sterk voor de natuur die nog over is. En voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen in Nederland. Natuurmonumenten vraagt alle Nederlanders om samen nieuwe natuur te maken, te verzorgen en te beschermen. Daarnaast leiden ze ook het zeegrasherstelproject om onder andere de biodiversiteit van de Waddenzee te verbeteren en te herstellen. Zeegras helpt tegelijkertijd enorm bij de CO2-reductie.

Werk met ons mee

Aan een betere wereld

Maak een afspraak

Laat ons weten

Wat we nog meer kunnen doen

Mail ons

Achievements & certifications

 

Dutch Interactive Award
Beste Werkplek
Beste Werkplek
ISAE 3402
FSQS registred
groen gedaan
Beste Werkplek