Toegankelijkheid

Schadeherstellers verwachten honderden meldingen na storm

Telefoon MainPlus staat roodgloeiend, veelal uit het ‘rode’ gebied

 

Rijswijk, 5 juli 2023 – In de komende dagen zullen er honderden meldingen van schades in en om huizen binnenkomen, verwacht MainPlus, dat het herstel van schades regisseert. De meldkamer van het bedrijf heeft een drievoudige bezetting. Inmiddels staat de telefoon roodgloeiend en groeit het aantal meldingen van gedupeerden steeds sneller. De telefoontjes komen vooral uit het westen, vanuit het gebied waarvoor het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) eerder vandaag code rood afgaf.

 

“Het karakter van de schades is tot dusver redelijk divers”, meldt Gerard van Engelenburg commercieel directeur bij MainPlus Schadeherstel. “We krijgen momenteel vooral meldingen van vochtschade door inregening, losgewaaide zinken dakgoten, afgewaaide zonnepanelen en omgewaaide bomen op huizen. De drukte bij ons is nu drie à vier keer zo groot als normaal.”

 

Drukte na de storm

Die drukte neemt volgens Van Engelenburg naar verwachting toe in de komende dagen. “Tijdens de storm bellen er vooral mensen die in paniek zijn of acuut herstel nodig hebben. Als de storm gaat liggen gaan mensen doorgaans pas de schade opnemen en zien ze bijvoorbeeld dat er dakpannen scheef liggen of dat er een tak door het schuurraam is gegaan.”

 

Visuele controle

Voor wie wil weten wat hij meteen kan doen om (verdere) schade tegen te gaan, heeft Van Engelenburg enkele tips. “Als er hemelwater naar binnenkomt is het heel belangrijk om dat zo snel mogelijk weg te halen zodat er zo min mogelijk gevolgschade is. Probeer ook op te zoeken wat de bron is van de lekkage. Als je die niet vindt, neem dan contact op met je verzekeraar of een lekdetectiedienst.”

 

Gevaarlijke situaties

Als het intussen mogelijk is om op een veilige manier het dak te inspecteren, is ook dat een belangrijk advies. “Check of de dakpannen nog goed liggen, of het bitumen van je dak en je dakgoot nog vastzitten en kijk ook of je zonnepanelen nog stevig bevestigd zitten. Controleer ook je tuin of er eventueel dingen zijn afgewaaid die voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen.”

 

Over MainPlus

MainPlus is gespecialiseerd in het organiseren van schadeherstel in natura en is daarin de tweede marktpartij van Nederland. In opdracht van verzekeraars en volmachten (bedrijven die namens verzekeraars optreden) zorgt MainPlus ervoor dat een professionele en betrouwbare herstelpartner op korte termijn schade aan inboedel of opstal komt herstellen. Uitgangspunt is om de woning terug te brengen in de staat zoals die één minuut voor het incident was. Dat gebeurt milieuvriendelijk, duurzaam en onafhankelijk. Alle herstelpartners zijn in het bezit van het keurmerk GroenGedaan! van Stichting Duurzaam. Verzekerden hoeven zich, anders dan bij het afkopen van schade, niet druk te maken om het eindresultaat. Bovendien zijn zij en de verzekeraars in veel gevallen goedkoper uit. Via opdrachtgevers van MainPlus worden inmiddels circa 1 miljoen consumenten bediend. Het bedrijf is gevestigd in Rijswijk en heeft zo’n 40 medewerkers in vaste dienst.

Nederland geeft massaal gehoor aan rookmelderverplichting

Meeste melders zijn te vinden in West-Nederland: 92 procent

 

Rijswijk, 30 juni 2023 – Een jaar na de invoering van de rookmelderverplichting maken Nederlandse huishoudens veelvuldig gebruik van rookmelders voor brandpreventie. Zo heeft 90 procent van de respondenten van de Nationale Schademonitor 2023 een rookmelder in huis. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Panel Inzicht in opdracht van schadeherstelregisseur MainPlus. Met name in West-Nederland zijn mensen goed doordrongen van de noodzaak van rookmelders: 92 procent van de respondenten uit die regio heeft één of meerdere melders geplaatst.

 

Per 1 juli 2022 moet op elke verdieping van de Nederlandse woningen een rookmelder zijn geplaatst. Als dit niet geval is, dan kan dat een boete opleveren. Uitzondering hierop is de zolder omdat daar de vluchtroute naar beneden leidt. Een jaar na het veranderen van de regelgeving blijkt dat het merendeel van de respondenten aan de Nationale Schademonitor 2023 de regelgeving trouw heeft opgevolgd. Opvallend detail in het onderzoek is dat Noord-Nederland (84 procent) en Zuid-Nederland (87 procent) een kleine achterstand hebben ten opzichte van de oostelijke (91 procent) en westelijke regio (92 procent) waar percentueel meer rookmelders geplaats zijn.

 

Batterijen controleren

Tijdens het onderzoek is ook gevraagd aan de respondenten of zij de batterijen van de rookmelder regelmatig controleren. 60 Procent geeft aan dit te doen, terwijl 32 procent alleen naar de batterijen kijkt als de melder gaat piepen. Een klein percentage (8 procent) controleert de batterijen van de rookmelder nooit.

 

De gemiddelde Nederlander heeft de brandpreventie dus redelijk tot goed op orde. De volgende stap is de aanschaf van een koolmonoxidemelder, aangezien een groot gedeelte van de huishoudens nog niet over dergelijke melders beschikt. Zo heeft de helft van het aantal respondenten ook een koolmonoxidemelder in huis hangen. Dat percentage mag wat Michel Amptmeijer, algemeen directeur MainPlus zeker omhoog. “Mensen onderschatten het gevaar van koolmonoxidevergiftiging. Rookmelders nemen dit gas niet waar. Daar zijn mensen zich niet altijd bewust van.”

 

De Nationale Schademonitor 2023 is uitgevoerd onder 1000 respondenten, waarvan het deelnemersveld afkomstig is uit een evenredig aantal mannen en vrouwen in de leeftijd vanaf 18 jaar tot en met 50-plussers.

Achievements & certifications

 

Dutch Interactive Award
Beste Werkplek
Beste Werkplek
ISAE 3402
FSQS registred
groen gedaan
Beste Werkplek