Toegankelijkheid

Samenwerkingen
waar we trots op zijn

Een mooi resultaat

De klanttevredenheid over het uitgevoerde herstel uitgedrukt in een rapportcijfer: 8+

Image

Een warme samenwerking

'De samenwerking met MainPlus is geen onpersoonlijke uitwisselingen van diensten. Zo van: wij besteden uit, zij voeren uit. Het is een warme samenwerking en dat merkt de klant ook. Als zich ter plaatse problemen voordoen, kunnen we gelijk knopen doorhakken zonder bureaucratie. Binnen vijf minuten besluiten en doorpakken, om iemand met schade zo snel mogelijk verder te helpen.’

Joeri van der Tuin, Schadedeskundige team Expertise en Schadeherstel bij Unigarant.

De uitdaging

Bij Unigarant,  het verzekeringsbedrijf van onder meer de ANWB, gaat het om één ding: klanten snel en met de juiste tools helpen. Daarbij staan kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en klanttevredenheid voorop. Maar bij de omvangrijke calamiteiten, zoals grote stormen, was het voorheen een uitdaging om dat niveau te behouden. De telefoons van het meldcentrum stonden in zo’n situatie roodgloeiend. Kwamen er normaal gesproken zo’n duizend schademeldingen per week binnen, bij extreme weersomstandigheden waren dat er gemakkelijk zes- tot zevenduizend. Voor je het wist, liep je als schadebehandelaar anderhalf jaar achter in de verwerking van de meldingen en de daadwerkelijke afhandeling. Gevolg: een lange rij van wachtenden - met of storm- of reguliere schade - die geholpen wilden worden, met alle frustratie van dien.

Image

De oplossing

Maar in februari 2022, toen storm Eunice over Nederland raasde, was er bij Unigarant helemaal geen sprake van de chaos die voorheen vanzelfsprekend was bij windkrachten boven de negen. De verzekeraar heeft in 2021 de samenwerking met MainPlus op gebied van schadeherstel namelijk uitgebreid met MainPlus Calamiteitenservice. Deze dienst verlegt bij extreme weersomstandigheden de eerste piek in de werkdruk naar een extern callcenter. Klanten die schade hebben door storm of hevige regenval, geven dat telefonisch in het keuzemenu aan. Ze hoeven niet te wachten, maar worden direct opgevangen door medewerkers die goed naar ze luisteren en doorvragen.

Dat is belangrijk, omdat er vaak sprake is van paniek bij schade als gevolg van storm of hevige regenval. In geval van nood, zoals een weggewaaid dak, komen meldingen via het externe callcenter van MainPlus rechtstreeks bij de juiste herstelpartners terecht. Deze aannemersbedrijven hebben op hun beurt extra capaciteit beschikbaar om snel te kunnen helpen. Is er geen haast bij, dan kunnen klanten hun schade online melden. Omdat medewerkers bij Unigarant geen duizenden extra telefoontjes hoeven aan te nemen, hebben zij hun handen vrij om die meldingen af te handelen én verzekerden met reguliere schademeldingen te helpen.

Image

Het geheim

Unigarant koos er bewust voor om de calamiteitenservice af te nemen bij MainPlus, omdat de twee partijen al jaren goed samenwerken op het gebied van schadeherstel. Een belangrijke factor daarin is het veelvuldige persoonlijke contact. Medewerkers van beide organisaties nemen geregeld samen deel aan workshops en overlegmomenten, waardoor ze elkaar goed kennen. Daardoor is er sprake van een grotere bereidheid om elkaar te helpen. Dat geldt niet alleen voor situaties waarin het goed gaat, maar ook als het even tegenzit. Wanneer zich ter plaatse bij een klant problemen voordoen, zijn de lijntjes kort genoeg om snel knopen door te hakken. 

Je aansluiten

Bij het MainPlus netwerk?

Neem contact op met Gerard

Meer informatie

over ons herstelnetwerk

Bel of mail ons

Achievements & certifications

 

Dutch Interactive Award
Beste Werkplek
Beste Werkplek
ISAE 3402
FSQS registred
groen gedaan
Beste Werkplek