Toegankelijkheid

Voor MainPlus is de tijd van praten voorbij

Image

Om van de wereld een betere plek te maken, hebben de Verenigde Naties de zogeheten Sustainable Development Goals (SDG’s) in het leven geroepen. De zeventien doelen die de organisatie voor 2030 gerealiseerd wil hebben, vormen de leidraad van de duurzaamheidsagenda van MainPlus. De plannen, waarin de hele keten wordt betrokken, zijn ambitieus. “De tijd van praten is voorbij”, zegt directeur Michel Amptmeijer.

Sinds kort spelen de zeventien Sustainable Development Goals van de VN een grote rol in de missie van MainPlus. ‘Beëindig armoede overal en in al haar vormen’, zo luidt de eerste doelstelling. Dit betekent onder meer dat in 2030 nergens ter wereld meer iemand hoeft rond te komen van minder dan 1,25 dollar per dag. Hoe draag je daar als Nederlands schadeherstelbedrijf nou aan bij? “Ja, extreme armoede is ver weg”, erkent Michel Amptmeijer, “maar er zijn hier in Nederland ook genoeg mensen die het rot hebben.”

Speelgoed

MainPlus geeft invulling aan de internationale SDG’s door ze heel praktisch toe te passen in de eigen omgeving. “In een pas opgesteld document staan onder ieder doel concrete plannen die wij als bedrijf voor 1 januari 2026 behaald willen hebben. “Zo gaat MainPlus het zojuist genoemde probleem van armoede te lijf door te doneren aan Stichting Leergeld. Maar ook door bijvoorbeeld, in overleg met de opdrachtgever en na akkoord verzekerde, inboedels na schade te laten reinigen, repareren en beschikbaar te stellen aan een lokale Weggeefhoek. Zo kan een arm gezin bijvoorbeeld toch aan speelgoed komen.

In het verlengde hiervan ligt de bijdrage aan de Voedselbank. Verschillende dependances in Nederland kunnen binnenkort naast een maandelijkse financiële donatie, ook rekenen op versterking in de vorm van vrijwilligers. “Wij stimuleren samen met onze herstelpartners onze medewerkers namelijk om minimaal één dag per jaar als vrijwilliger mee te helpen op een locatie van de Voedselbank.”


 

Image
Image

Kwestie van doen

Hoewel de inkt van het document met SDG-maatregelen nog nat is, heeft MainPlus intern al veel bereikt. Amptmeijer is met zijn mensen namelijk als eerste aan de slag gegaan met alles wat er binnen de eigen organisatie anders kan om klimaatverandering te bestrijden. Dit valt onder doelstelling 9 en 13 van de SDG’s. Alle bedrijfsauto’s worden nog dit jaar vervangen door electrische, het aantal fysieke overlegmomenten tussen herstelpartners en opdrachtgevers is gereduceerd en de ingekochte energie is groen. “Dat hebben we in een paar weken gedaan, met hulp van De Duurzame Adviseurs. Dat is gewoon een kwestie van doen.”

De keuze van MainPlus om alle SDG’s mee te nemen in de duurzaamheidsagenda en zich niet te beperken tot één thema, zoals klimaatverandering, is bewust gemaakt. Amptmeijer: “Iedereen zei: je bent knettergek, dat lukt niet, doe er nou gewoon drie of vier en doe die goed. Maar waarom niet alle zeventien? Want wij hebben een heel groot netwerk van ketenpartners, herstelbedrijven en opdrachtgevers die ook graag willen bijdragen, maar nog zoekende zijn en graag geholpen willen worden.”

Revolutionair

Het plan is dan ook om uiteindelijk de hele keten bij de ambities van MainPlus te betrekken. “We zijn nu bezig met het vormen van werkgroepen waarin ook de herstelpartners plaatsnemen. Die gaan twee dingen doen. Het streven is allereerst om de keten volledig integer te maken door middel van certificeringen. Wij laten nu al ieder jaar een onafhankelijke controle uitvoeren op onze boekhouding om aan te tonen dat we geen verdienmodel hebben op de herstelkosten van schade en dus goed op de portemonnee van onze opdrachtgevers passen. Ons doel is dat de herstelpartners ook zo’n onderzoek laten uitvoeren door hun accountant.”

Daarnaast moet alle schadeherstel in natura per 1 januari 2025 volledig CO2-neutraal zijn. “Daarmee zijn we dan het eerste schadeherstelbedrijf ter wereld, dat is revolutionair. Zo gaan we echt wel het verschil maken. Opdrachtgevers zullen hier overigens geen omkijken naar hebben.”

 

Druppel op gloeiende plaat?

Een cynicus zou zich kunnen afvragen of de inzet van MainPlus voor de SDG’s op internationaal niveau geen druppel op een gloeiende plaat vormt. Nee, zegt Amptmeijer. De bijdrage van zijn bedrijf aan de doelen van de VN zijn meer dan alleen wat druppels.”Toegegeven, op sommige vlakken leveren wij misschien een druppel. Maar als we niets doen, krijg je nooit een emmer vol. De tijd van praten is voorbij.”

Handen ineen met Unigarant: ‘We moeten samen een duurzaam business model ontwikkelen’

MainPlus wil de hele keten van verzekeraars en herstelpartners meenemen in het streven om zo veel mogelijk bij te dragen aan de zeventien duurzaamheidsdoelen van de VN. Een van de partijen die daarin enthousiast met ons optrekt, is Unigarant. Het verzekeringsbedrijf van de ANWB werkte al langertwee jaar achter de schermen aan een eigen duurzaamheidsbeleid, toen MainPlus-directeur Michel Amptmeijer aanklopte bij schademanager Manager Schade Marcel Spronk.

Image

CO2-reductie

De handreiking werd dan ook positief ontvangen. De samenwerking richt zich vooral op de drie gebieden waaraan Unigarant prioriteit geeft: CO2-reductie, circulariteit en sociale duurzaamheid. “Ja, het uitvoeren van schadeherstel moet energiezuiniger, maar wij geloven net als MainPlus in een slimmer proces. In veel gevallen hoeft er bijvoorbeeld geen schade-expert mee op pad. Dat scheelt veel reisbewegingen met de auto”, licht Spronk een voorbeeld van CO2-reductie toe.

Daarnaast kan maatwerk op de langere termijn zorgen voor CO2-reductie. Het devies was altijd: herstellen is duurzamer dan vervangen. Maar soms is vervangen duurzamer, omdat het daarna langer meegaat of omdat het materiaal duurzamer is. Zoals pvc, dat vloerverwarming beter geleidt, of dubbel in plaats van enkel glas. “Ik zie daarin een adviestaak weggelegd voor ons en onze partners, waaronder MainPlus”, zegt Spronk.

Geen verspilling

Circulariteit betekent voor Unigarant vooral: geen verspilling. Daarom is de verzekeraar onder meer met Mainplus in gesprek over hergebruik van materialen in de bouw. Ook de reguliere afvalverwerking moet wat betreft Unigarant op de schop. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn er gesprekken met MainPlus over de contracten met herstelpartners. Via die weg hopen de partijen dat ze het afval straks niet meer op één hoop gooien, maar scheiden op materiaalsoort. Steen bij steen en kunststof bij kunststof.

Sociale duurzaamheid, de derde van de drie pijlers, betekent kortweg ‘goed voor de mensen’, zegt Spronk. Dat betekent bijvoorbeeld minder lawaai van oude machines op de bouwplaats, maar elektrisch gereedschap. Ook dat vergt samenwerking met MainPlus, die hierover afspraken kan maken met de gecontracteerde herstelpartners.


De hype voorbij

“De investeringen die we nu in de keten oppakken gaan ons duurzaam helpen”, zegt Spronk. “Duurzaamheid is niet alleen iets van nu, maar een ongoing business. Wij verwachten dat klanten hun verzekeraars binnenkort zullen vragen om polissen die deze componenten in zich hebben.”

De zoektocht naar een duurzamere manier van werken is iets wat Spronk, net als Amptmeijer, graag samen doet. “Wij zijn, ook met Mainplus, op zoek naar hoe we dit gewoon onderdeel kunnen maken van onze normale dienstverlening. We zijn allemaal nog op zoek naar een manier om dat te bestendigen. Duurzaamheid is de hype voorbij , dat is het zeker. Dit betekent dat we met elkaar een nieuw businessmodel dienen te ontwikkelen.”

Achievements & certifications

 

Dutch Interactive Award
Beste Werkplek
Beste Werkplek
ISAE 3402
FSQS registred
groen gedaan
Beste Werkplek